Create Invoice

BETA - obchodná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BETA - obchodná
Status Destroyed
PIN 17334969
Date create 30 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BETA - obchodná
Jesenského 12
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17334969
 • Registered seat: BETA - obchodná, Jesenského 12, 81102, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.01.2002Zrušené obchodné meno:
   BETA - obchodná a.s.
   Zrušené sidlo:
   Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zdenko Vraštiak - člen Pečnianska 33 Bratislava
   Ing. Tatiana Ťapušková Ľ. Štúra 5 Prievidza
   Ing. Miroslav Vester Jána Smreka 5 Bratislava
   26.05.2000Nové obchodné meno:
   BETA - obchodná a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tatiana Ťapušková Ľ. Štúra 5 Prievidza
   Ing. Miroslav Vester Jána Smreka 5 Bratislava
   25.05.2000Zrušené obchodné meno:
   BETA - obchodná akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Maroš Buocik - predseda Dedovec 1037/54 Považská Bystrica
   Branislav Čavojský - člen Tomanova 134 Bratislava
   07.05.1997Nové sidlo:
   Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Maroš Buocik - predseda Dedovec 1037/54 Považská Bystrica
   Branislav Čavojský - člen Tomanova 134 Bratislava
   Zdenko Vraštiak - člen Pečnianska 33 Bratislava
   06.05.1997Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Vladimír Gozora , CSc. Mudrochova 16 Nitra
   Prof. Ing Miroslav Grznár , DrSc. , K. Adlera 12 Bratislava
   Ing. Ján Huszár J.Svitku 18 Prievidza
   15.04.1997Nové obchodné meno:
   BETA - obchodná akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   14.04.1997Zrušené obchodné meno:
   BETA - Slovenský investičný fond a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania je činnosť investičného fondu v zmysle zákona č. 248/1992 Zb., o in- vestičných spoločnostiach a investičných fon- doch spočívajúci:
   v zhromažďovaní investičných prostriedkov
   v investovaní peňažných prostriedkov do
   cenných papierov
   nákupu nehnuteľností
   nákupu hnuteľných vecí
   vkladov podľa zmluvy o tichom spoločenstve
   Túto činnosť vykonáva investičný fond na zá- klade zmluvy prostredníctvom investičnej spo- ločnosti. Akciová spoločnosť ako invetičný fond sa špe- cializuje predovšetkým na investície do ob- chodných spoločnotí v odvetviach priemyslu a obchodu.
   04.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Vladimír Gozora , CSc. Mudrochova 16 Nitra
   Prof. Ing Miroslav Grznár , DrSc. , K. Adlera 12 Bratislava
   Ing. Ján Huszár J.Svitku 18 Prievidza
   03.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Vladimír Gozora , CSc. Mudrochova 16 Nitra
   Prof. Ing Miroslav Grznár , DrSc. , K. Adlera 12 Bratislava
   Ing. Ján Huszár J.Svitku 18 Prievidza
   31.03.1995Nový štatutárny orgán:
   Prof. Ing Miroslav Grznár , DrSc. , K. Adlera 12 Bratislava
   30.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Ján Štefánek , DrSc. Riazanská 66 Bratislava
   21.01.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Huszár J.Svitku 18 Prievidza
   20.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Kučera Dulova Ves 149 Prešov
   27.08.1993Nové obchodné meno:
   BETA - Slovenský investičný fond a.s.
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania je činnosť investičného fondu v zmysle zákona č. 248/1992 Zb., o in- vestičných spoločnostiach a investičných fon- doch spočívajúci:
   v zhromažďovaní investičných prostriedkov
   v investovaní peňažných prostriedkov do
   cenných papierov
   nákupu nehnuteľností
   nákupu hnuteľných vecí
   vkladov podľa zmluvy o tichom spoločenstve
   Túto činnosť vykonáva investičný fond na zá- klade zmluvy prostredníctvom investičnej spo- ločnosti. Akciová spoločnosť ako invetičný fond sa špe- cializuje predovšetkým na investície do ob- chodných spoločnotí v odvetviach priemyslu a obchodu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.08.1993Zrušené obchodné meno:
   BETA - SLOVENSKÝ FOND akciová spoločnosť
   Zrušeny predmety činnosti:
   Prevzatie investičných kupónov a nákup aktív od nových majiteľov investičných kupónov podľa § 17 ods. 3 nar. vl. ČSFR č. 383/1991 o vydávaní a použití ilnvestičných kupónov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   BETA - SLOVENSKÝ FOND akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Prevzatie investičných kupónov a nákup aktív od nových majiteľov investičných kupónov podľa § 17 ods. 3 nar. vl. ČSFR č. 383/1991 o vydávaní a použití ilnvestičných kupónov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Ing. Vladimír Gozora , CSc. Mudrochova 16 Nitra
   Ing. Karel Kučera Dulova Ves 149 Prešov
   Prof. Ing. Ján Štefánek , DrSc. Riazanská 66 Bratislava