Create Invoice

H I M E X, H I M E X, /v skratke/ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name H I M E X, H I M E X, /v skratke/
Status Destroyed
PIN 17335272
Date create 26 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat H I M E X, H I M E X, /v skratke/
Mudrochova 2
83527
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17335272
 • Registered seat: H I M E X, H I M E X, /v skratke/, Mudrochova 2, 83527, Bratislava
 • Date create: 26 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.05.1998Zrušené obchodné meno:
   H I M E X , spoločnosť s ručením obmedzeným H I M E X , spol. s r.o. /v skratke/
   Zrušené sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenáreň
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   ubytovacie služby v ubytovacích zariade- niach v kategórii hotel, včítane prevádzko- vania pohostinských činností
   informačná a reklamná činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   závodné stravovanie
   Zrušeny spoločníci:
   LEKOR o.d. IČO: 00 643 386 Červeňova 15 Bratislava 811 03
   Ing. Viliam Kupec Vajanského 13 Trnava 917 00
   Doc.Dr.Ing. Vladimír Lexa , CSc. Červeňova 15 Bratislava 811 03
   Ing. Tatiana Mäsiarová Červeňova 15 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Dr.Ing. Vladimír Lexa , CSc. Červeňová 15 Bratislava 811 03
   16.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Kupec Vajanského 13 Trnava 917 00
   Ing. Tatiana Mäsiarová Červeňova 15 Bratislava 811 03
   15.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozefa Gavalierová Kukorelliho 24 Humenné
   Ing. Viliam Kupec Vajanského 13 Trnava 917 00
   27.01.1998Noví spoločníci:
   LEKOR o.d. IČO: 00 643 386 Červeňova 15 Bratislava 811 03
   Jozefa Gavalierová Kukorelliho 24 Humenné
   Ing. Viliam Kupec Vajanského 13 Trnava 917 00
   Doc.Dr.Ing. Vladimír Lexa , CSc. Červeňova 15 Bratislava 811 03
   26.01.1998Zrušeny spoločníci:
   LEKOR o.d. IČO: 00 643 386 Červeňova 15 Bratislava 811 03
   Jozefa Gavalierová Kukorelliho 24 Humenné
   Ing. Viliam Kupec Vajanského 13 Trnava 917 00
   Doc.Dr.Ing. Vladimír Lexa , CSc. Červeňova 15 Bratislava 811 03
   28.05.1997Noví spoločníci:
   LEKOR o.d. IČO: 00 643 386 Červeňova 15 Bratislava 811 03
   Jozefa Gavalierová Kukorelliho 24 Humenné
   Ing. Viliam Kupec Vajanského 13 Trnava 917 00
   Doc.Dr.Ing. Vladimír Lexa , CSc. Červeňova 15 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Dr.Ing. Vladimír Lexa , CSc. Červeňová 15 Bratislava 811 03
   27.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Jozefa Gavalierová Kukorelliho 24 Humenné
   Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. Červeňová 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozefa Gavalierová Kukorelliho 24 Humenné
   Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. Červeňová 15 Bratislava
   19.01.1995Nové predmety činnosti:
   zmenáreň
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   ubytovacie služby v ubytovacích zariade- niach v kategórii hotel, včítane prevádzko- vania pohostinských činností
   informačná a reklamná činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   závodné stravovanie
   Noví spoločníci:
   Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. Červeňová 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. Červeňová 15 Bratislava
   18.01.1995Zrušeny predmety činnosti:
   zmenáreň za podmienky dodržiavania "Postupov na vykonávanie nákupu devizových prostriedkov nebankovými subjektmi", vypracované Štátnou bankou česko-slovenskou, ústredie pre Slovenskú republiku, ktoré sa neoddeliteľnou súčasťou tejto koncesnej listiny
   prevádzkovanie cestovenej kancelárie
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel, včítane prevádzkovania pohostinských činností
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. Belgická 7 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. Belgická 7 Praha Česká republika
   21.12.1992Nové sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   Nové predmety činnosti:
   zmenáreň za podmienky dodržiavania "Postupov na vykonávanie nákupu devizových prostriedkov nebankovými subjektmi", vypracované Štátnou bankou česko-slovenskou, ústredie pre Slovenskú republiku, ktoré sa neoddeliteľnou súčasťou tejto koncesnej listiny
   prevádzkovanie cestovenej kancelárie
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel, včítane prevádzkovania pohostinských činností
   Noví spoločníci:
   Jozefa Gavalierová Kukorelliho 24 Humenné
   Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. Belgická 7 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozefa Gavalierová Kukorelliho 24 Humenné
   Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. Belgická 7 Praha Česká republika
   20.12.1992Zrušené sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Ubytovacie, stravovacie a ďalšie kompletné hotelierske služby
   2/ Obchodná činnosť a služby súvisiace s turistickým ruchom včítane zahraničných obchodných činností
   3/ Výroba cukrovinárskych, pekárenských, lahôdkárskych a ďalších potravinárskych výrobkov
   4/ Informačná reklamná a sprostredkovateľská činnosť
   5/ Prepravné služby v tuzemsku a zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Jozefa GAVALIEROVÁ Kukorelliho 24 Humenné
   JUDr. Ing. Vladimír LEXA Belgická 7 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.11.1991Nové obchodné meno:
   H I M E X , spoločnosť s ručením obmedzeným H I M E X , spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Ubytovacie, stravovacie a ďalšie kompletné hotelierske služby
   2/ Obchodná činnosť a služby súvisiace s turistickým ruchom včítane zahraničných obchodných činností
   3/ Výroba cukrovinárskych, pekárenských, lahôdkárskych a ďalších potravinárskych výrobkov
   4/ Informačná reklamná a sprostredkovateľská činnosť
   5/ Prepravné služby v tuzemsku a zahraničí
   Noví spoločníci:
   Jozefa GAVALIEROVÁ Kukorelliho 24 Humenné
   JUDr. Ing. Vladimír LEXA Belgická 7 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia