Create Invoice

ZLATÝ PRAMEŇ GOLDEN SPRING, The Joint-Stock Company - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ZLATÝ PRAMEŇ GOLDEN SPRING, The Joint-Stock Company
Status Destroyed
PIN 17335353
Date create 20 January 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ZLATÝ PRAMEŇ GOLDEN SPRING, The Joint-Stock Company
Cukrová 14
81339
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17335353
 • Registered seat: ZLATÝ PRAMEŇ GOLDEN SPRING, The Joint-Stock Company, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Date create: 20 January 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.11.2005Zrušené obchodné meno:
   ZLATÝ PRAMEŇ a.s. GOLDEN SPRING, The Joint-Stock Company
   Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Kučerák Sekurisova 7 Bratislava
   Aristid Miglierini Kyjevská 3 Bratislava
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava
   14.10.1996Nové obchodné meno:
   ZLATÝ PRAMEŇ a.s. GOLDEN SPRING, The Joint-Stock Company
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   13.10.1996Zrušené obchodné meno:
   ZLATÝ PRAMEŇ, investičný fond a. s. GOLDEN SPRING, Investment Fund, The Joint- Stock Company
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa Zák. č. 248/92 Zb. zo dňa 28.4.1992 o Investičných spoločnostiach a investičných fondoch. V zmysle tohto zákona sa za peňažné prostriedky považujú aj investičné body v kupónovej privatizácii.
   30.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kučerák Sekurisova 7 Bratislava
   Aristid Miglierini Kyjevská 3 Bratislava
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava
   29.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kučerák Sekurisova 7 Bratislava
   02.06.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Eduard Gombarčík 4833 Opatovce-nad Nitrou
   Aristid Miglierini Kyjevská 3 Bratislava
   Karol Pekník Súťažná 5 Bratislava
   Róbert Thomka Gúgska 23 Bratislava
   18.07.1994Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   17.07.1994Zrušené sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 821 02
   13.01.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Aristid Miglierini Kyjevská 3 Bratislava
   Karol Pekník Súťažná 5 Bratislava
   Róbert Thomka Gúgska 23 Bratislava
   12.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Kotrus 29. augusta 19 Levice
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava
   Mária Šišková Lunačarského 7 Bratislava
   27.11.1992Nové obchodné meno:
   ZLATÝ PRAMEŇ, investičný fond a. s. GOLDEN SPRING, Investment Fund, The Joint- Stock Company
   Nové predmety činnosti:
   Zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa Zák. č. 248/92 Zb. zo dňa 28.4.1992 o Investičných spoločnostiach a investičných fondoch. V zmysle tohto zákona sa za peňažné prostriedky považujú aj investičné body v kupónovej privatizácii.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Eduard Gombarčík 4833 Opatovce-nad Nitrou
   26.11.1992Zrušené obchodné meno:
   ZLATÝ PRAMEŇ, občiansky kupónový fond a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   V zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5. 9. 1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len "nariadenie vlády") pôsobí spoločnosť ako investičný privatizačný fond a jeho činnosť je vymedzená príslušným nariadením vlády najmä časťou 3 nariadenia vlády. Ide o investovanie kupónov do privatizovaných podnikov a obchodovanie s účastinami podnikov na tvoriacej sa burze cenných papierov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Igor Ďurič Cukrovarská 758/12 Sereď
   Roderick Marshall Mudroňova 37 Bratislava
   Gabriel Eichler Malá 6 Praha Česká republika
   04.05.1992Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Igor Ďurič Cukrovarská 758/12 Sereď
   Vladimír Kotrus 29. augusta 19 Levice
   Jozef Kučerák Sekurisova 7 Bratislava
   Roderick Marshall Mudroňova 37 Bratislava
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava
   Mária Šišková Lunačarského 7 Bratislava
   Gabriel Eichler Malá 6 Praha Česká republika
   03.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavol Kinčeš Iljušinova 4 Bratislava 851 01
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava 821 01
   Ing. arch. Vladimír Pavlita - predseda Riznerova 2 Bratislava
   20.01.1992Nové obchodné meno:
   ZLATÝ PRAMEŇ, občiansky kupónový fond a.s.
   Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   V zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5. 9. 1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len "nariadenie vlády") pôsobí spoločnosť ako investičný privatizačný fond a jeho činnosť je vymedzená príslušným nariadením vlády najmä časťou 3 nariadenia vlády. Ide o investovanie kupónov do privatizovaných podnikov a obchodovanie s účastinami podnikov na tvoriacej sa burze cenných papierov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavol Kinčeš Iljušinova 4 Bratislava 851 01
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava 821 01
   Ing. arch. Vladimír Pavlita - predseda Riznerova 2 Bratislava