Create Invoice

Austria - Consulting - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Austria - Consulting
Status Destroyed
PIN 17336333
Date create 27 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Austria - Consulting
Kutlíkova 17
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336333
 • Registered seat: Austria - Consulting, Kutlíkova 17, Bratislava
 • Date create: 27 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.06.2006Zrušené obchodné meno:
   Austria - Consulting, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   finančné, účtovné, daňové poradenstvo
   právne a ekonomické poradenstvo, hlavne pri zakladaní spoločných podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou, pri zakladaní obchodných spoločností, pri podnikaní obchodných spoločností a iných právnických a fyzických osôb
   spracovanie privatizačných projektov
   spracovanie analýz v procese strategického rozhodovania pri podnikaní /strategické poradenstvo/
   poradenstvo pri výbere zahraničného partnera v podnikaní
   analýza trhu a marketingové štúdie
   nákup a predaj nehnuteľností
   vymáhanie pohľadávok
   obstarávateľská, sprostredkovanteľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dušan Hazlinger Riazanská 79 Bratislava ČSFR
   Karl Hubmer Mitterweg 19 Micheldorf Rakúsko
   Bernhard Perner 4582 Spital am Pyhrn 406 Rakúsko
   Siegfried Politsch 4552 Wartberg/Krem 167 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.1991Nové obchodné meno:
   Austria - Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   finančné, účtovné, daňové poradenstvo
   právne a ekonomické poradenstvo, hlavne pri zakladaní spoločných podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou, pri zakladaní obchodných spoločností, pri podnikaní obchodných spoločností a iných právnických a fyzických osôb
   spracovanie privatizačných projektov
   spracovanie analýz v procese strategického rozhodovania pri podnikaní /strategické poradenstvo/
   poradenstvo pri výbere zahraničného partnera v podnikaní
   analýza trhu a marketingové štúdie
   nákup a predaj nehnuteľností
   vymáhanie pohľadávok
   obstarávateľská, sprostredkovanteľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Dušan Hazlinger Riazanská 79 Bratislava ČSFR
   Karl Hubmer Mitterweg 19 Micheldorf Rakúsko
   Bernhard Perner 4582 Spital am Pyhrn 406 Rakúsko
   Siegfried Politsch 4552 Wartberg/Krem 167 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia