Create Invoice

Slovmedix - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovmedix
Status In liquidation
PIN 17336368
Date create 02 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Slovmedix
Harmanecká 2
85102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336368
 • Registered seat: Slovmedix, Harmanecká 2, 85102, Bratislava
 • Date create: 02 December 1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Peter Farkaš 3 320 € (50%) Bratislava
  Jozef Richtárek 3 320 € (50%) Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.01.1996Nové obchodné meno:
   Slovmedix spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   04.01.1996Zrušené obchodné meno:
   S L O V M E D I X, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.1994Nové sidlo:
   Harmanecká 2 Bratislava 851 02
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj zdravotníckej, laboratórnej techniky a tovaru
   09.10.1994Zrušené sidlo:
   Harmanecká 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   b/ montáž a oprava dopravných prostriedkov
   c/ montáž a oprava strojov a strojných zariadení
   d/ poskytovanie služieb verejného stravovania
   e/ poskytovanie ubytovacích služieb
   f/ poskytovanie služieb v oblasti garážovania, parkovania a ochrany vozidiel
   g/ obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   h/ obchodná, nákupná zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť so zdravotnou technikou a to najmä s lekárskymi, chirurgickými, zubolekárskymi alebo zverolekárskymi nástrojmi a prístrojmi, elektroliečebnými prístrojmi, prístrojmi na mechanoterapiu, ortopedickými pomôckami a prístrojmi, röntgenovými prístrojmi, rádiografickými alebo rádioterapeutickými prístrojmi, vrátane s ich časťami, súčasťami a príslušenstvom
   i/ odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného obchodu
   j/ prenájom základných prostriedkov - leasing
   k/ návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   l/ poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   m/ organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   n/ obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   o/ zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   p/ obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   02.12.1991Nové obchodné meno:
   S L O V M E D I X, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Harmanecká 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   b/ montáž a oprava dopravných prostriedkov
   c/ montáž a oprava strojov a strojných zariadení
   d/ poskytovanie služieb verejného stravovania
   e/ poskytovanie ubytovacích služieb
   f/ poskytovanie služieb v oblasti garážovania, parkovania a ochrany vozidiel
   g/ obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   h/ obchodná, nákupná zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť so zdravotnou technikou a to najmä s lekárskymi, chirurgickými, zubolekárskymi alebo zverolekárskymi nástrojmi a prístrojmi, elektroliečebnými prístrojmi, prístrojmi na mechanoterapiu, ortopedickými pomôckami a prístrojmi, röntgenovými prístrojmi, rádiografickými alebo rádioterapeutickými prístrojmi, vrátane s ich časťami, súčasťami a príslušenstvom
   i/ odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného obchodu
   j/ prenájom základných prostriedkov - leasing
   k/ návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   l/ poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   m/ organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   n/ obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   o/ zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   p/ obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Farkaš Harmanecká 2 Bratislava
   Jozef Richtárek J.Smreka 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia