Create Invoice

Investičná AMIS & TREX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Investičná AMIS & TREX
Status Destroyed
PIN 17336384
Date create 28 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Investičná AMIS & TREX
Lamačská cesta 1
83330
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336384
 • Registered seat: Investičná AMIS & TREX, Lamačská cesta 1, 83330, Bratislava
 • Date create: 28 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.06.1997Zrušené obchodné meno:
   Investičná spoločnosť AMIS & TREX, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 833 30
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zák. č. 248/1992 Zb.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava
   Ing. Miloš Ceconík Lenardova 4 Bratislava
   Ing. Arch. Sergej Gulla Drotárska 45 Bratislava
   Ing. Arpád Kračšenič Hviezdoslavov 51 Kvetoslavov
   Doc. JUDr. Pavol Kubíček , CSc. Medená 23 Bratislava
   Ing. Milan Neklapil Pifflová 6 Bratislava
   Vladimír Pospíšil Cyprichová 1 Bratislava
   Jaroslav Tomáš Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Ing.Arch. Rudolf Kraščenič 49 Zděchov Česká republika
   Rudolf Kraščenič 49 Zděchov Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   Investičná spoločnosť AMIS & TREX, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   17.12.1995Zrušené obchodné meno:
   Investičná spoločnosť AMIS & TREX, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Pospíšil Cyprichová 1 Bratislava
   19.08.1994Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Arpád Kračšenič Hviezdoslavov 51 Kvetoslavov
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   Investičná spoločnosť AMIS & TREX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 833 30
   Nové predmety činnosti:
   Zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zák. č. 248/1992 Zb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Ceconík Lenardova 4 Bratislava
   Ing. Arch. Sergej Gulla Drotárska 45 Bratislava
   Ing. Arpád Kračšenič Hviezdoslavov 51 Kvetoslavov
   Ing. Milan Neklapil Pifflová 6 Bratislava
   Ing.Arch. Rudolf Kraščenič 49 Zděchov Česká republika
   Rudolf Kraščenič 49 Zděchov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Arpád Kračšenič Hviezdoslavov 51 Kvetoslavov
   Vladimír Pospíšil Cyprichová 1 Bratislava
   20.04.1993Zrušené obchodné meno:
   AMIS & TREX spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť súvisiaca so získavaním stavebných pozemkov, predaj a prenájom rodinných domov, bytov a objektov spoločenskej a občianskej vybavenosti
   obchodná, poradenská a informačná činnosť
   obchodná činnosť s nehnuteľnosťami
   investičná činnosť
   reklamná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ctibor Bánsky Silvánska 19 Bratislava
   Ing. Miloš Ceconík Sklodowskej 9 Bratislava
   Ing. Arch. Sergej Gulla Drotárska 45 Bratislava
   Rudolf Kračšenič Cintorínska 20 Malinovo
   Ing. Arpád Kračšenič Hviezdoslavov 51 Kvetoslavov
   Ing. Arch. Rudolf Kračšenič Hviezdoslavov 32 Kvetoslavov
   Ing. Milan Neklapil Pifflová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.11.1991Nové obchodné meno:
   AMIS & TREX spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť súvisiaca so získavaním stavebných pozemkov, predaj a prenájom rodinných domov, bytov a objektov spoločenskej a občianskej vybavenosti
   obchodná, poradenská a informačná činnosť
   obchodná činnosť s nehnuteľnosťami
   investičná činnosť
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Bánsky Silvánska 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava
   Ing. Miloš Ceconík Sklodowskej 9 Bratislava
   Ing. Arch. Sergej Gulla Drotárska 45 Bratislava
   Rudolf Kračšenič Cintorínska 20 Malinovo
   Ing. Arpád Kračšenič Hviezdoslavov 51 Kvetoslavov
   Ing. Arch. Rudolf Kračšenič Hviezdoslavov 32 Kvetoslavov
   Doc. JUDr. Pavol Kubíček , CSc. Medená 23 Bratislava
   Ing. Milan Neklapil Pifflová 6 Bratislava
   Vladimír Pospíšil Cyprichová 1 Bratislava
   Jaroslav Tomáš Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia