Create Invoice

Bratislavské tlačiarne, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bratislavské tlačiarne, akciová
Status Destroyed
PIN 17336414
TIN 2020297884
VAT number SK2020297884
Date create 01 November 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Bratislavské tlačiarne, akciová
Prístavná 1
81499
Bratislava
Financial information
Sales and income 298 422 €
Profit 87 089 €
Capital 2 944 234 €
Own capital 732 734 €
Contact Information
Email mikus@versusprint.sk
Phone(s) 0250227143, 0250227144, 0257280170
Fax(es) 0250227405
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,895,740
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,338,629
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 4,453
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,453
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,334,176
A.II.1. Land (031) - /092A/ 671,878
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 661,825
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 473
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,290,871
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 215
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 215
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 8,687
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 498
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 498
8. Deferred tax asset (481A) 8,189
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 885,485
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 33,175
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,175
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 849,894
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,416
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 9
3. Own shares and own business shares (252) 9
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 396,475
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 141
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 396,334
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 266,240
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 245,760
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 20,480
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,895,740
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 819,833
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,631,448
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,631,448
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 96,095
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 96,095
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -994,799
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -994,799
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,089
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,630
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 78,272
9. Liabilities from social fund (472) 287
12. Deferred tax liability (481A) 77,985
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 9,168
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,891
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,891
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 765
7. Liabilities from social insurance (336) 598
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,914
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,190
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,190
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,987,277
3. Deferred revenue long-term (384A) 1,845,329
4. Deferred income short-term (384A) 141,948
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 294,658
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 298,422
II. Revenues from sales of own products (601) 50
III. Revenues from sale of services (602, 606) 294,608
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -30
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,794
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,415
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 44
D. Services (účtová group of 51) 80,718
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 15,315
E.1. Wages and salaries (521, 522) 10,596
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,761
4. Social expenses (527, 528) 958
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 25,982
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 74,833
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 74,833
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -9,110
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,633
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 86,007
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,866
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,416
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 26,416
2. Other interest income (662A) 26,416
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 772
O. Exchange rate losses (563) 105
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 667
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 25,644
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 111,651
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 24,562
R.1. Income tax expense current (591, 595) 15,459
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 9,103
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,089
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336414 TIN: 2020297884 VAT number: SK2020297884
 • Registered seat: Bratislavské tlačiarne, akciová, Prístavná 1, 81499, Bratislava
 • Date create: 01 November 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Albín Tuharský podpredseda Batkova 1 Bratislava 16.07.2002
  Ing. Peter Gereg predseda Riazanská 9 Bratislava 831 02 22.10.2012
  PhDr. Pavel Komorník, M.B.A. Havelkova 8 Bratislava 841 03 22.10.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gereg - predseda predstavenstva Riazanská 9 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 22.10.2012
   PhDr. Pavel Komorník , M.B.A. Havelkova 8 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 22.10.2012
   30.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gereg Riazanská 9 Bratislava
   Ing. Pavel Horváth - predseda predstavenstva Duklianska 59 Skalica
   16.07.2002Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výstavníctvo
   reklamná činnosť
   faktoring a forfaiting
   prieskum trhu
   leasingová činnosť
   grafické služby
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Albín Tuharský - podpredseda predstavenstva Batkova 1 Bratislava
   Ing. Peter Gereg Riazanská 9 Bratislava
   Ing. Pavel Horváth - predseda predstavenstva Duklianska 59 Skalica
   15.07.2002Zrušeny predmety činnosti:
   návrhárska činnosť v polygrafii
   sprostredkovateľská činnosť v polygrafickom priemysle
   skladovacie služby
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti, okrem komodít pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   veľkoobchod so strojmi a zariadeniami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Liška Lotyšská 20 Bratislava
   Ing. Albín Tuharský Batkova 1 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   09.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ivan Liška Lotyšská 20 Bratislava
   08.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Liška Žilinská 2 Bratislava
   06.04.1999Nové sidlo:
   Prístavná 1 Bratislava 814 99
   05.04.1999Zrušené sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 814 99
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba tepla pre iné organizácie
   13.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Ivan Liška Žilinská 2 Bratislava
   Ing. Albín Tuharský Batkova 1 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   12.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Liška Žilinská 2 Bratislava
   Ing. Albín Tuharský Vazovova 17 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   30.05.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   veľkoobchod so strojmi a zariadeniami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.11.1993Nové obchodné meno:
   Bratislavské tlačiarne, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   vydavateľská činnosť
   návrhárska činnosť v polygrafii
   sprostredkovateľská činnosť v polygrafickom priemysle
   výroba tepla pre iné organizácie
   skladovacie služby
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti, okrem komodít pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Liška Žilinská 2 Bratislava
   Ing. Albín Tuharský Vazovova 17 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava