Create Invoice

BARBARA & OTEC - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BARBARA & OTEC
Status Destroyed
PIN 17336643
Date create 16 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BARBARA & OTEC
Jesenná 4
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336643
 • Registered seat: BARBARA & OTEC, Jesenná 4, Bratislava
 • Date create: 16 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.09.2007Zrušené obchodné meno:
   BARBARA & OTEC spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jesenná 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické aprávnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä elektroniky, elektrotechniky, výpočtovej techniky, marketingu racionalizácie, investícií, cien, úverov a využívania hnuteľného a nehnuteľného majetku
   poskytovanie sekretárskych služieb vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení
   všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bodlák Benziwill 53/395 6020 Emmenbrücke Švajčiarsko
   PhDr. Elena Bodláková Benziwill 53/395 6020 Emmenbrücke Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Bodlák Benziwill 53/395 6020 Emmenbrücke Švajčiarsko
   PhDr. Elena Bodláková Benziwill 53/395 6020 Emmenbrücke Švajčiarsko
   03.12.1991Nové obchodné meno:
   BARBARA & OTEC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenná 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické aprávnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä elektroniky, elektrotechniky, výpočtovej techniky, marketingu racionalizácie, investícií, cien, úverov a využívania hnuteľného a nehnuteľného majetku
   poskytovanie sekretárskych služieb vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení
   všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Bodlák Benziwill 53/395 6020 Emmenbrücke Švajčiarsko
   PhDr. Elena Bodláková Benziwill 53/395 6020 Emmenbrücke Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Bodlák Benziwill 53/395 6020 Emmenbrücke Švajčiarsko
   PhDr. Elena Bodláková Benziwill 53/395 6020 Emmenbrücke Švajčiarsko