Create Invoice

Kontrakt - Ing - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Kontrakt - Ing
Status Destroyed
PIN 17336716
Date create 06 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Kontrakt - Ing
Rezedová 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336716
 • Registered seat: Kontrakt - Ing, Rezedová 1, Bratislava
 • Date create: 06 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.02.2005Zrušené obchodné meno:
   Kontrakt - Ing, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Rezedová 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, včítane ich rekonštrukcií a moderni- zácií, kontraktačnou a inžinierskou činnosťou
   obstarávanie technologických dodávok a výkonu kompletačnej činnosti v technologických častiach dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   konzultačná a obstarávateľská činnosť vo všetkých uvedených oblastiach investičnej výstavby
   poskytovanie obchodných a obstarávateľských služieb v súvislosti s predmetom podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Haltmar Červeňákova 5 Bratislava
   Ing. Karol Obranec Slatinská 22 Bratislava
   Ing. Vladimíra Laurenčíková Mlynarovičova 6 Bratislava
   Ing. Viktor Mikoczy Čsl. parašutistov 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Vávra Roľnícka 3 Bratislava
   24.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Haltmar Červeňákova 5 Bratislava
   Ing. Karol Obranec Slatinská 22 Bratislava
   Ing. Vladimíra Laurenčíková Mlynarovičova 6 Bratislava
   Ing. Viktor Mikoczy Čsl. parašutistov 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Vávra Roľnícka 3 Bratislava
   23.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Haltmar Červeňákova 5 Bratislava
   Ing.Ernest Križan Baníkova 4 Bratislava
   Ing. Viktor Mikoczy Čsl. parašutistov 7 Bratislava
   Ing. Karol Obranec Slatinská 22 Bratislava
   Ing. Dagmar Vázalová Kĺzavá 10 Bratislava
   10.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Mikoczy Čsl. parašutistov 7 Bratislava
   Ing. Karol Obranec Slatinská 22 Bratislava
   Ing. Dagmar Vázalová Kĺzavá 10 Bratislava
   09.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Ivan Čársky Krajňákova 10 Bratislava
   Ivan Lehuta M. Chuťkovej 41 Bratislava
   Ing.Karol Obranec Slatinská 22 Bratislava
   02.06.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, včítane ich rekonštrukcií a moderni- zácií, kontraktačnou a inžinierskou činnosťou
   obstarávanie technologických dodávok a výkonu kompletačnej činnosti v technologických častiach dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   konzultačná a obstarávateľská činnosť vo všetkých uvedených oblastiach investičnej výstavby
   poskytovanie obchodných a obstarávateľských služieb v súvislosti s predmetom podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie investičnej výstavby bez vlastnej výrobnej základne kontraktačnou a inžinierskou činnosťou
   obstarávanie technologických dodávok a vykonávanie kompletačnej činnosti technolo- gických častiach stavieb
   poskytovanie skladovacích, obchodných a obstarávateľských služieb v súvislostí s predmetom činnosti spoločnosti
   06.12.1991Nové obchodné meno:
   Kontrakt - Ing, a.s.
   Nové sidlo:
   Rezedová 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie investičnej výstavby bez vlastnej výrobnej základne kontraktačnou a inžinierskou činnosťou
   obstarávanie technologických dodávok a vykonávanie kompletačnej činnosti technolo- gických častiach stavieb
   poskytovanie skladovacích, obchodných a obstarávateľských služieb v súvislostí s predmetom činnosti spoločnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Ivan Čársky Krajňákova 10 Bratislava
   Ľubomír Haltmar Červeňákova 5 Bratislava
   Ing.Ernest Križan Baníkova 4 Bratislava
   Ivan Lehuta M. Chuťkovej 41 Bratislava
   Ing.Karol Obranec Slatinská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo