Create Invoice

HOLLYWOOD COSMETICS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HOLLYWOOD COSMETICS
PIN 17336783
TIN 2020335097
Date create 04 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HOLLYWOOD COSMETICS
Riazanská 16
83103
Bratislava
Financial information
Profit -102 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 339,386
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 -17
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) -17
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ -17
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 339,403
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 333,169
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,282
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 323,887
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 6,008
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,621
1.b. Trade receivables in the framework of the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,621
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 387
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 226
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 278
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) -52
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 339,386
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -99,379
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 3,651
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 26,555
3. Receivables for subscribed capital (/-/353) -22,904
A.III. Other capital funds (413) 10,683
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -114,607
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 384
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -114,991
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -102
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 438,765
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 438,765
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 438,673
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 438,673
7. Liabilities from social insurance (336) 92
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 0
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 0
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102
D. Services (účtová group of 51) 102
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -102
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -102
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -102
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -102
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255442.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336783 TIN: 2020335097
 • Registered seat: HOLLYWOOD COSMETICS, Riazanská 16, 83103, Bratislava
 • Date create: 04 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Adrian Velický Oslobodenia 59 Žilina-Bánová 25.03.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Adrian Velický 4 250 € (8%) Oslobodenia 59 Žilina-Bánová
  Robert L. Booth 24 435 € (46%) Santa fe Springs California, USA
  Stanislav von Velitzky 24 435 € (46%) Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.03.1996Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   kompletizácia dovezených kozmetických výrobkov
   Noví spoločníci:
   Adrian Velický Oslobodenia 59 Žilina-Bánová
   Robert L. Booth 9930 Pioneer blvd. 101 Santa fe Springs California, USA
   Stanislav von Velitzky 1114-12th Str. Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Adrian Velický Oslobodenia 59 Žilina-Bánová
   24.03.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám.
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám
   výroba strojového zariadenia pre kozmetický priemysel
   výroba obalov na kozmetické výrobky
   výroba kozmetiky z domácich a dovozových surovín
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   Rudolf Prochádzka Furdeková 12 Bratislava
   Ľubomír Velický Riazanská 16 Bratislava
   Robert L. Booth 9930 Pioneer blvd. 101 Santa fe Springs California, USA
   Stanislav von Velitzky 1114-12th Str. Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.06.1993Nové sidlo:
   Riazanská 16 Bratislava 831 03
   28.06.1993Zrušené sidlo:
   Zelená 4 Bratislava
   04.12.1991Nové obchodné meno:
   HOLLYWOOD COSMETICS, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Zelená 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám.
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám
   výroba strojového zariadenia pre kozmetický priemysel
   výroba obalov na kozmetické výrobky
   výroba kozmetiky z domácich a dovozových surovín
   Noví spoločníci:
   Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   Rudolf Prochádzka Furdeková 12 Bratislava
   Ľubomír Velický Riazanská 16 Bratislava
   Robert L. Booth 9930 Pioneer blvd. 101 Santa fe Springs California, USA
   Stanislav von Velitzky 1114-12th Str. Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia