Create Invoice

Rádio VIVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Rádio VIVA
PIN 17336996
TIN 2020314868
VAT number SK2020314868
Date create 30 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Rádio VIVA
Cukrovarská 145/3
92601
Bratislava
Financial information
Capital 930 900 €
Own capital -2 566 796 €
Contact Information
Email viva@radioviva.sk
Phone(s) 0248255500
Fax(es) 0248255599
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336996 TIN: 2020314868 VAT number: SK2020314868
 • Registered seat: Rádio VIVA, Cukrovarská 145/3, 92601, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.07.2013Nové sidlo:
   Cukrovarská 145/3 Sereď 926 01
   01.07.2013Zrušené sidlo:
   Šalviová 1 Bratislava 821 01
   17.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Igor Dobiš - predseda predstavenstva Cukrovarská 145/3 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 28.03.2013
   28.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hoffman - predseda predstavenstva Hagarova 15 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 28.08.2012
   25.09.2012Nové sidlo:
   Šalviová 1 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Hoffman - predseda predstavenstva Hagarova 15 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 28.08.2012
   24.09.2012Zrušené sidlo:
   Mojš 191 Mojš 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva Rozmarínova 9 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 07.08.2012
   17.08.2012Nové sidlo:
   Mojš 191 Mojš 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva Rozmarínova 9 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 07.08.2012
   16.08.2012Zrušené sidlo:
   Šalviova 1 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hoffman - predseda predstavenstva Hagarova 15 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 16.04.2012
   JUDr. Michal Mišík - podpredseda predstavenstva Donská 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.04.2012
   08.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Martin Hoffman - predseda predstavenstva Hagarova 15 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 16.04.2012
   JUDr. Michal Mišík - podpredseda predstavenstva Donská 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.04.2012
   07.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva Rozmarínova 9 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 22.03.2012
   17.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva Rozmarínova 9 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 22.03.2012
   16.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hoffman - predseda predstavenstva Hagarova 15 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 16.03.2012
   JUDr. Michal Mišík - podpredseda predstavenstva Donská 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.03.2012
   21.03.2012Nový štatutárny orgán:
   Martin Hoffman - predseda predstavenstva Hagarova 15 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 16.03.2012
   JUDr. Michal Mišík - podpredseda predstavenstva Donská 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.03.2012
   20.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva Rozmarínova 9 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 24.05.2011
   28.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva Rozmarínova 9 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 24.05.2011
   27.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miloslav Kukučka - predseda Vladimíra Clementisa 18 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 18.04.2011
   13.05.2011Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miloslav Kukučka - predseda Vladimíra Clementisa 18 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 18.04.2011
   12.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Róbert Kováč - predseda predstavenstva Bárdošova 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.08.2009
   01.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Róbert Kováč - predseda predstavenstva Bárdošova 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.08.2009
   31.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Budzák - predseda Borinská 570/3 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 15.12.2005
   Ľuboš Černák - člen Vajanského 12 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.12.2005
   Ing. Milan Kodaj - člen Rozmarínová 9 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 15.12.2005
   Rastislav Roško - člen Poľana 802/71 Humenné 066 01 Vznik funkcie: 15.12.2005
   04.11.2006Nové obchodné meno:
   Rádio VIVA, a.s.
   03.11.2006Zrušené obchodné meno:
   RADIO TWIST, a.s.
   24.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Dušan Budzák - predseda Borinská 570/3 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 15.12.2005
   Ľuboš Černák - člen Vajanského 12 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.12.2005
   Ing. Milan Kodaj - člen Rozmarínová 9 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 15.12.2005
   Rastislav Roško - člen Poľana 802/71 Humenné 066 01 Vznik funkcie: 15.12.2005
   23.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Hryc - podpredseda Beblavého 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 18.01.2005
   Jana Náhliková Dolnopotočná 2 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 04.11.2004
   Peter Remiáš Bukovecká 1 Košice 040 12 Vznik funkcie: 04.11.2004
   Ing. Bohumír Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.11.2004
   27.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Andrej Hryc - podpredseda Beblavého 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 18.01.2005
   26.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Hryc Beblavého 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 04.11.2004
   01.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Andrej Hryc Beblavého 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 04.11.2004
   Jana Náhliková Dolnopotočná 2 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 04.11.2004
   Peter Remiáš Bukovecká 1 Košice 040 12 Vznik funkcie: 04.11.2004
   Ing. Bohumír Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.11.2004
   30.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Čurik - člen Hviezdoslavova 818/12 Trstená 028 01 Vznik funkcie: 21.11.2002
   Andrej Hryc - predseda Beblavého 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 21.11.2002
   Veronika Hrycová - člen Beblavého 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 21.11.2002
   Mgr. Bohdana Machajová - podpredseda Tolstého 2 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 22.09.2002
   19.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Mikuláš Čurik - člen Hviezdoslavova 818/12 Trstená 028 01 Vznik funkcie: 21.11.2002
   Andrej Hryc - predseda Beblavého 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 21.11.2002
   Veronika Hrycová - člen Beblavého 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 21.11.2002
   Mgr. Bohdana Machajová - podpredseda Tolstého 2 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 22.09.2002
   18.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Hryc - predseda Beblavého 4 Bratislava 811 01
   Mgr. Bohdana Machajová - člen Františkánske nám. 7 Bratislava 811 01
   Ing. Eva Majská - podpredseda Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Majský - člen Topoľčianska 31 Bratislava 851 05
   14.11.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Bohdana Machajová - člen Františkánske nám. 7 Bratislava 811 01
   Ing. Eva Majská - podpredseda Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Majský - člen Topoľčianska 31 Bratislava 851 05
   13.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Čerňan - člen Vranovská 55 Bratislava 851 01
   Mgr. Ľuboš Machaj - podpredseda Františkánske nám. 7 Bratislava 811 01
   PhDr. Anton Reis , CSc. - člen Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   14.03.1996Nové obchodné meno:
   RADIO TWIST, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   reklamná a propagačná činnosť
   agentúrna činnosť
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   výroba, predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   prevádzka rozhlasovej stanice a rozhlasové vysielanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Čerňan - člen Vranovská 55 Bratislava 851 01
   Andrej Hryc - predseda Beblavého 4 Bratislava 811 01
   Mgr. Ľuboš Machaj - podpredseda Františkánske nám. 7 Bratislava 811 01
   PhDr. Anton Reis , CSc. - člen Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   13.03.1996Zrušené obchodné meno:
   RADIO TWIST, akciová spoločnosť, skrátene RADIO TWIST, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Andrej Hryc Beblavého 4 Bratislava
   Veronika Hrycová Beblavého 4 Bratislava
   JUDr. Miloslav Šimkovič Hradištná 33 Bratislava
   09.03.1993Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná a špecializovaná informačná činnosť a služby
   agentúrna činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   04.11.1992Nové sidlo:
   Šalviova 1 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzka rozhlasovej stanice a rozhlasové vysielanie
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Hryc Beblavého 4 Bratislava
   Veronika Hrycová Beblavého 4 Bratislava
   JUDr. Miloslav Šimkovič Hradištná 33 Bratislava
   03.11.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Gažová Palisády 55 Bratislava
   Ing. Tibor Líška - predseda Suchá 10 Bratislava
   Ing. Veronika Mihálová Fazuľova 2 Bratislava
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   RADIO TWIST, akciová spoločnosť, skrátene RADIO TWIST, a.s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a nakladateľská činnosť a s tým spojený predaj a distribúcia produkcie
   prevádzka nahrávacieho štúdia, vrátane tvorby, vydávania a distribúcie slovesných a hudobných nahrávok na rôznych zvukových nosičoch
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dana Gažová Palisády 55 Bratislava
   Ing. Tibor Líška - predseda Suchá 10 Bratislava
   Ing. Veronika Mihálová Fazuľova 2 Bratislava