Create Invoice

F.I.C. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name F.I.C.
Status Destroyed
PIN 17337186
Date create 06 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat F.I.C.
Istrijská 20
84107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337186
 • Registered seat: F.I.C., Istrijská 20, 84107, Bratislava
 • Date create: 06 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.08.2004Zrušené obchodné meno:
   F.I.C.s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Istrijská 20 Bratislava 841 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   1.dovoz, skladovanie a distribúcia
   hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
   prípravkov liečebno-preventívneho charakteru
   kozmetiky s liečebným a ochranným účinkom
   dezinfekčných prostriedkov
   zdravotníckeho materiálu
   sériovo vyrábaných kompenzačných a rehabilitačných pomôcok
   prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky
   2.poskytovanie estetických a kozmeticko-zdravotníckych služieb
   3.poskytovanie kompletných kozmetických služieb
   4.kurzy, rekvalifikačné kurzy, školenia, inštruktáže
   5.veľkoobchod a maloobchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   6.import a export tovarov všetkého druhu z ČSFR a do ČSFR s výnimkou tovarov na ktoré je potrebné zvláštné povolenie
   7.poradenské, konzultačné, marketingové, zastupiteľské, sprostredkovateľské služby
   8.špedičné služby pre vlastnú potrebu
   9.sponzorská a investičná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Chrkavá Baumanova 8 Bratislava
   MUDr. Jana Kirňáková Ferdinanda Cvečku 6 Bratislava
   MUDr. Kvetoslav Beneš Junkers str. 46 Aachen 5100 SRN
   Ludwik Goll Trierer str. 370 Aachen 5100 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.08.2003Nové obchodné meno:
   F.I.C.s.r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.08.2003Zrušené obchodné meno:
   FIC spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Jana Kirňáková Ferdinanda Cvečku 6 Bratislava
   14.12.1992Nové sidlo:
   Istrijská 20 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Jana Kirňáková Ferdinanda Cvečku 6 Bratislava
   13.12.1992Zrušené sidlo:
   Palisády 59 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1991Nové obchodné meno:
   FIC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 59 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.dovoz, skladovanie a distribúcia
   hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
   prípravkov liečebno-preventívneho charakteru
   kozmetiky s liečebným a ochranným účinkom
   dezinfekčných prostriedkov
   zdravotníckeho materiálu
   sériovo vyrábaných kompenzačných a rehabilitačných pomôcok
   prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky
   2.poskytovanie estetických a kozmeticko-zdravotníckych služieb
   3.poskytovanie kompletných kozmetických služieb
   4.kurzy, rekvalifikačné kurzy, školenia, inštruktáže
   5.veľkoobchod a maloobchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   6.import a export tovarov všetkého druhu z ČSFR a do ČSFR s výnimkou tovarov na ktoré je potrebné zvláštné povolenie
   7.poradenské, konzultačné, marketingové, zastupiteľské, sprostredkovateľské služby
   8.špedičné služby pre vlastnú potrebu
   9.sponzorská a investičná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Chrkavá Baumanova 8 Bratislava
   MUDr. Jana Kirňáková Ferdinanda Cvečku 6 Bratislava
   MUDr. Kvetoslav Beneš Junkers str. 46 Aachen 5100 SRN
   Ludwik Goll Trierer str. 370 Aachen 5100 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia