Create Invoice

ELEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ELEX
PIN 17337232
TIN 2020299105
VAT number SK2020299105
Date create 11 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ELEX
Popradská 80
82106
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 010 748 €
Profit -298 515 €
Capital 3 108 131 €
Own capital 532 395 €
Contact Information
Email elex@elexsro.sk
Phone(s) 0255646054, 0255646055, 0255646056
Fax(es) 0255646056
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 638,212
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,385
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 4,385
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 4,385
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 630,556
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 333
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 333
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 149,943
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 149,943
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,943
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 433,873
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 432,473
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 432,473
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,400
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 46,407
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 34,465
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 11,942
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,271
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 58
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,213
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 638,212
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,881
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 4,037
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 521,719
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 521,719
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -298,515
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 404,331
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 23,950
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 6,049
9. Liabilities from social fund (472) 162
12. Deferred tax liability (481A) 17,739
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 371,262
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 316,299
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 316,299
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,650
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,565
7. Liabilities from social insurance (336) 5,336
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,864
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 548
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 9,119
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 9,119
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 795,187
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,010,748
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,588
III. Revenues from sale of services (602, 606) 792,599
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 167
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,215,394
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,296,441
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,563
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 387,726
D. Services (účtová group of 51) 275,121
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 178,400
E.1. Wages and salaries (521, 522) 125,310
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 44,300
4. Social expenses (527, 528) 8,790
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,875
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 4,243
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 4,243
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 155,006
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,291,507
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -285,693
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,777
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 450
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) -53
2. Other expense (562A) -53
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 503
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -446
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -286,139
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 12,376
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 9,495
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -298,515
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337232 TIN: 2020299105 VAT number: SK2020299105
 • Registered seat: ELEX, Popradská 80, 82106, Bratislava
 • Date create: 11 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04 11.12.1991
  Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07 11.12.1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ján Horecký 3 320 € (50%) Šancova 23 Bratislava 831 04
  Milan Dobrocký 3 320 € (50%) Eisnerova 17 Bratislava 841 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.12.2013Nové sidlo:
   Popradská 80 Bratislava 821 06
   20.12.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   21.02.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.02.2013Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 11.12.1991
   30.07.2003Noví spoločníci:
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 11.12.1991
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 11.12.1991
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 11.12.1991
   29.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   10.12.1997Noví spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   09.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava
   Ján Horecký Malinovského 3 Bratislava
   Pavol Kebis Furdekova 4 Bratislava
   Ľubomír Krivosudksý Francisciho 11 Bratislava
   Jozef Novotný Blagoevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.06.1993Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov, výroba rozvádzačov NN
   revízie elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   staviteľ
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   14.06.1993Zrušené sidlo:
   Francisciho 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. investorská, stavebno-organizačná a stavebno-montážna činnosť
   2. činnosť vyššieho dodávateľa
   3. dodávateľská činnosť, najmä vykonávanie dodávky stavebnej a technologickej činnosti alebo ich ucelených častí, dodávka stavebných materiálov, výrobkov, zariadení a remeselných prác, prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu
   4. sprostredkovateľské, poradenské, zastupiteľské, informačné, konzultačné a marketingové služby v oblasti stavebníctva pre zahraničné a česko-slovenské právnické a fyzické osoby
   5. zabezpečovanie investorskej a inžinierskej činnosti, vyhľadávanie vhodných partnerov pre účastníkov investičného procesu, technická a rozpočtová pomoc v stavebníctve, kalkulovanie stavebných prác, spracovanie podkladov pre tvorbu cien, zabezpečovanie informácií pre rozhodovací proces v investorskej, projektovej a dodávateľskej činnosti stavieb
   6. obchodná činnosť na území ČSFR a zahraničnoobchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   11.12.1991Nové obchodné meno:
   ELEX, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Francisciho 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. investorská, stavebno-organizačná a stavebno-montážna činnosť
   2. činnosť vyššieho dodávateľa
   3. dodávateľská činnosť, najmä vykonávanie dodávky stavebnej a technologickej činnosti alebo ich ucelených častí, dodávka stavebných materiálov, výrobkov, zariadení a remeselných prác, prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu
   4. sprostredkovateľské, poradenské, zastupiteľské, informačné, konzultačné a marketingové služby v oblasti stavebníctva pre zahraničné a česko-slovenské právnické a fyzické osoby
   5. zabezpečovanie investorskej a inžinierskej činnosti, vyhľadávanie vhodných partnerov pre účastníkov investičného procesu, technická a rozpočtová pomoc v stavebníctve, kalkulovanie stavebných prác, spracovanie podkladov pre tvorbu cien, zabezpečovanie informácií pre rozhodovací proces v investorskej, projektovej a dodávateľskej činnosti stavieb
   6. obchodná činnosť na území ČSFR a zahraničnoobchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   Noví spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava
   Ján Horecký Malinovského 3 Bratislava
   Pavol Kebis Furdekova 4 Bratislava
   Ľubomír Krivosudksý Francisciho 11 Bratislava
   Jozef Novotný Blagoevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia