Create Invoice

A. P. S. PUBLISHING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A. P. S. PUBLISHING
Status Destroyed
PIN 17337399
TIN 2020662347
Date create 10 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat A. P. S. PUBLISHING
Vajanského 56
90001
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337399 TIN: 2020662347
 • Registered seat: A. P. S. PUBLISHING, Vajanského 56, 90001, Bratislava
 • Date create: 10 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.05.2015Zrušené obchodné meno:
   A. P. S. PUBLISHING spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajanského 56 Modra 900 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter BENČIČ Malinovského 78 Bratislava
   RNDr. Anton MAGULA Strachotova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter BENČIČ Malinovského 78 Bratislava
   RNDr. Anton MAGULA Strachotova 13 Bratislava
   25.10.1994Nové sidlo:
   Vajanského 56 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter BENČIČ Malinovského 78 Bratislava
   RNDr. Anton MAGULA Strachotova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter BENČIČ Malinovského 78 Bratislava
   RNDr. Anton MAGULA Strachotova 13 Bratislava
   24.10.1994Zrušené sidlo:
   Ursínyho 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa vyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov. b/ Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, koordinačných a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien, úverov a využívania hnuteľného a nehnuteľného majetku. c/ Poskytovanie sekretárskych služieb, vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení. d/ Vydávanie všetkých druhov neperiodických publikácií predovšetkým s cieľom šírenia poznatkov z oblasti ekonomických vied a praxe. e/ Všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter BENČIČ Malinovského 78 Bratislava
   Ing. Štefan CINGEL Hečkova 22 Žilina
   Ing. RNDr. Daniel FÜLLE Bajzova 14 Bratislava
   RNDr. Anton MAGULA Strachotova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.1991Nové obchodné meno:
   A. P. S. PUBLISHING spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ursínyho 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa vyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov. b/ Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, koordinačných a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien, úverov a využívania hnuteľného a nehnuteľného majetku. c/ Poskytovanie sekretárskych služieb, vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení. d/ Vydávanie všetkých druhov neperiodických publikácií predovšetkým s cieľom šírenia poznatkov z oblasti ekonomických vied a praxe. e/ Všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter BENČIČ Malinovského 78 Bratislava
   Ing. Štefan CINGEL Hečkova 22 Žilina
   Ing. RNDr. Daniel FÜLLE Bajzova 14 Bratislava
   RNDr. Anton MAGULA Strachotova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia