Create Invoice

SLAVONIA Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLAVONIA Bratislava
PIN 17337429
TIN 2020343105
VAT number SK2020343105
Date create 17 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLAVONIA Bratislava
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 189 037 €
Profit -39 414 €
Capital 179 620 €
Own capital -232 134 €
Contact Information
Phone(s) 0264369622, 0244644188
Mobile phone(s) +421911770812
Fax(es) 0264284356
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 143,295
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 18,207
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,207
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,207
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 16,000
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 16,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 122,511
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 199
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 199
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 79,759
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 73,059
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,059
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,700
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 42,553
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 131
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 42,422
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,577
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,577
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 143,295
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -189,316
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 82,233
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -238,775
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -238,775
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,414
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 332,611
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3
9. Liabilities from social fund (472) 3
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 328,485
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 323,464
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323,464
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,476
7. Liabilities from social insurance (336) 962
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,752
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 831
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,123
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 4,123
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 136,067
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 189,037
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 136,067
III. Revenues from sale of services (602, 606) 52,970
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 221,923
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 91,350
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,922
D. Services (účtová group of 51) 85,935
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 37,788
E.1. Wages and salaries (521, 522) 27,614
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 9,534
4. Social expenses (527, 528) 640
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 502
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 500
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 500
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,440
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,486
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,886
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,830
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 119
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 115
IX.1. Income from securities and shares of affiliated entities (665) 115
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,687
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,687
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,568
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,454
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,414
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337429 TIN: 2020343105 VAT number: SK2020343105
 • Registered seat: SLAVONIA Bratislava, Mlynské Nivy 73, 82105, Bratislava
 • Date create: 17 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01 17.03.1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  SLAVONIA Baubedarf Gesellschaft m.b.H. 6 640 € (100%) Wien 1110 Rakúska republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.06.2013Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   19.06.2013Zrušené sidlo:
   Polianky 9 Bratislava 844 37
   30.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   30.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.03.1992
   29.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   15.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   14.12.1998Zrušeny spoločníci:
   TECHNOCONSULTA, spol. s r.o. Martanovičova 25 Bratislava
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   24.03.1994Nové sidlo:
   Polianky 9 Bratislava 844 37
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva a zákaziek
   prípravné práce pre stavbu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   23.03.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných, stavebnomontážnych a montážnych prác, predovšetkým na území ČSFR, Rakúska, Poľska, ZSSR /Ukrajiny/
   2/ Výroba stavebných materiálov a výrobkov pre strechy a fasády
   3/ Nákup stavebných materiálov a predaj stavebných materiálov a tovarov ako aj surovín, ktoré súvisia s činnosťou podniku
   4/ Vývoz a dovoz stavebných materiálov a tovarov ako aj služby, súvisiace s predmetom činnosti podniku, okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   5/ Technická projekčná a poradenská činnosť pre výrobný a obchodný program spoločnosti s ručením obmedzeným
   6/ Účasť na iných podnikoch, ktoré zodpovedajú cieľu spoločnosti a zriadenie pobočiek doma i v zahraničí.
   Okrem vyššie uvedených činností budespoločnosť uskutočňovať aj obchody aopatrenia, ktoré slúžia k dosiahnutiu cieľuspoločnosti.
   17.12.1991Nové obchodné meno:
   SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných, stavebnomontážnych a montážnych prác, predovšetkým na území ČSFR, Rakúska, Poľska, ZSSR /Ukrajiny/
   2/ Výroba stavebných materiálov a výrobkov pre strechy a fasády
   3/ Nákup stavebných materiálov a predaj stavebných materiálov a tovarov ako aj surovín, ktoré súvisia s činnosťou podniku
   4/ Vývoz a dovoz stavebných materiálov a tovarov ako aj služby, súvisiace s predmetom činnosti podniku, okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   5/ Technická projekčná a poradenská činnosť pre výrobný a obchodný program spoločnosti s ručením obmedzeným
   6/ Účasť na iných podnikoch, ktoré zodpovedajú cieľu spoločnosti a zriadenie pobočiek doma i v zahraničí.
   Okrem vyššie uvedených činností budespoločnosť uskutočňovať aj obchody aopatrenia, ktoré slúžia k dosiahnutiu cieľuspoločnosti.
   Noví spoločníci:
   SLAVONIA Baubedarf Gesellschaft m.b.H. Hauffgasse 3-5 /DG Wien 1110 Rakúska republika
   TECHNOCONSULTA, spol. s r.o. Martanovičova 25 Bratislava
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava