Create Invoice

E L S T E R - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name E L S T E R
Status Destroyed
PIN 17337585
Date create 18 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat E L S T E R
Limbova 5
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337585
 • Registered seat: E L S T E R, Limbova 5, Bratislava
 • Date create: 18 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.10.1992Zrušené obchodné meno:
   E L S T E R spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Limbova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Obchodná činnosť:
   a/ spotrebného tovaru, spotrebnej elektroniky, elektrotechniky, výpočtovej techniky a zabezpečovacej techniky
   b/ strojov a zariadení
   c/ sanitárnych zariadení
   d/ stavebného materiálu
   e/ zdravotníckych prístrojov a zariadení
   f/ automobilov a autosúčiastok
   g/ textilu a odevov
   h/ nábytku a bytového zariadenia
   ch/úžitkového skla a porcelánu
   i/ obuvi a výrobkov z kože a koženej
   j/ ovocia, zeleniny a kvetov
   2/ Zahranično-obchodná činnosť /import- export/ súvisiaca s predmetom podnikania s výnimkou komodít, kde sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov.
   3/ Montáž, oprava a údržba:
   a/ elektrických zariadení do 1 000 V /zdravotníckych a laboratórnych elektrických prístrojov/ v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu
   b/ elektronických, diagnostických a terapeutických prístrojov schválených pre užívanie v zdravotníctve
   c/ domových elektroinštalácií a zabezpečovacích zariadení
   d/ spotrebnej a výpočtovej techniky
   4/ Preventívna, revízna a overovacia činnosť:
   a/ vykonávanie preventívnych prehliadok u prístrojov a zariadení uvedených v časti II, bod 3.a, 3.b, 3.c
   b/ zabezpečenie východiskových revízií, dielčích el. revízií u prístrojov uvedených v časti II, bod 3.a, 3.b, 3.c, spoločenskej zmluvy
   c/ úradné overovanie audiometrov
   5/ Sprostredkovateľská činnosť v oblasti:
   a/ elektrotechniky
   b/ elektroniky
   c/ strojárskych výrobkov
   d/ poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   6/ Propagačná a konzultačná činnosť v oblasti
   a/ elektrotechniky
   b/ elektroniky
   c/ domových elektroinštalácií a zabezpečovacích zariadení
   d/ spotrebnej a výpočtovej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol KOVÁR 715 Veľké Leváre
   Peter KUCHÁRIK Krásnohorská 13 Bratislava
   Ľubomír MATÚŠEK Tatranská 12 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
   Ing. Gabriel MICHEL 245 Vištuk
   Pavol SMATANA Koreničova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.02.1992Nové sidlo:
   Limbova 5 Bratislava
   12.02.1992Zrušené sidlo:
   Strečnianska 13 Bratislava
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   E L S T E R spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Obchodná činnosť:
   a/ spotrebného tovaru, spotrebnej elektroniky, elektrotechniky, výpočtovej techniky a zabezpečovacej techniky
   b/ strojov a zariadení
   c/ sanitárnych zariadení
   d/ stavebného materiálu
   e/ zdravotníckych prístrojov a zariadení
   f/ automobilov a autosúčiastok
   g/ textilu a odevov
   h/ nábytku a bytového zariadenia
   ch/úžitkového skla a porcelánu
   i/ obuvi a výrobkov z kože a koženej
   j/ ovocia, zeleniny a kvetov
   2/ Zahranično-obchodná činnosť /import- export/ súvisiaca s predmetom podnikania s výnimkou komodít, kde sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov.
   3/ Montáž, oprava a údržba:
   a/ elektrických zariadení do 1 000 V /zdravotníckych a laboratórnych elektrických prístrojov/ v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu
   b/ elektronických, diagnostických a terapeutických prístrojov schválených pre užívanie v zdravotníctve
   c/ domových elektroinštalácií a zabezpečovacích zariadení
   d/ spotrebnej a výpočtovej techniky
   4/ Preventívna, revízna a overovacia činnosť:
   a/ vykonávanie preventívnych prehliadok u prístrojov a zariadení uvedených v časti II, bod 3.a, 3.b, 3.c
   b/ zabezpečenie východiskových revízií, dielčích el. revízií u prístrojov uvedených v časti II, bod 3.a, 3.b, 3.c, spoločenskej zmluvy
   c/ úradné overovanie audiometrov
   5/ Sprostredkovateľská činnosť v oblasti:
   a/ elektrotechniky
   b/ elektroniky
   c/ strojárskych výrobkov
   d/ poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   6/ Propagačná a konzultačná činnosť v oblasti
   a/ elektrotechniky
   b/ elektroniky
   c/ domových elektroinštalácií a zabezpečovacích zariadení
   d/ spotrebnej a výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Pavol KOVÁR 715 Veľké Leváre
   Peter KUCHÁRIK Krásnohorská 13 Bratislava
   Ľubomír MATÚŠEK Tatranská 12 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
   Ing. Gabriel MICHEL 245 Vištuk
   Pavol SMATANA Koreničova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia