Create Invoice

MS Finance - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MS Finance
PIN 17337593
TIN 2020295178
VAT number SK2020295178
Date create 19 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MS Finance
Námestie SNP 4
92101
Bratislava
Financial information
Sales and income 6 000 €
Profit 4 261 €
Capital 504 565 €
Own capital 42 223 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 511,081
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 509,790
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 507,156
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 12,200
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,200
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 494,956
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,634
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,634
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,291
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 646
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 645
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 511,081
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,484
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 36,514
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 36,514
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,166
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,166
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,457
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,457
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,261
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 464,597
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 464,597
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 97,209
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,255
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 365,133
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 6,000
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 6,000
III. Revenues from sale of services (602, 606) 6,000
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 645
D. Services (účtová group of 51) 645
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,355
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,355
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,000
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 5,000
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,039
K. Sold securities and shares (561) 5,000
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 39
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -39
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,316
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,055
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,055
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,261
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337593 TIN: 2020295178 VAT number: SK2020295178
 • Registered seat: MS Finance, Námestie SNP 4, 92101, Bratislava
 • Date create: 19 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.02.2008Nové obchodné meno:
   MS Finance, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Námestie SNP 4 Piešťany 921 01
   Noví spoločníci:
   AVOS Consulting, s.r.o. Námestie SNP 1476/4 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Škorník Valová 43 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 22.11.2007
   06.02.2008Zrušené obchodné meno:
   SSL Slovensko spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Varšavská 29 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   New Bridge Holdings B.V. Strawinskylaan 3105 Amsterdam 1077ZX Holandské kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mario Della Cava Abony utca 25 Budapešť 1146 Maďarská republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   Tim Holmes K Motelu 135 Újezd, Praha 4 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   17.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Mario Della Cava Abony utca 25 Budapešť 1146 Maďarská republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   Tim Holmes K Motelu 135 Újezd, Praha 4 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   16.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Carolyn Anne MacNab Woodlea, Altrincham 1 Cheshire WA15 8HZ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 26.01.2005
   01.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Carolyn Anne MacNab Woodlea, Altrincham 1 Cheshire WA15 8HZ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 26.01.2005
   31.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Lajos Galácz Eötvös U.26 Budapest 1046 Maďarská republika prechodný pobyt na území SR : Závodná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.02.1997
   18.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Lajos Galácz Eötvös U.26 Budapest 1046 Maďarská republika prechodný pobyt na území SR : Závodná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.02.1997
   17.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Lajos Galácz Eötvös U.26 Budapest 1046 Maďarská republika prechodný pobyt na území SR : Závodná 19 Bratislava 821 06
   17.07.2001Noví spoločníci:
   New Bridge Holdings B.V. Strawinskylaan 3105 Amsterdam 1077ZX Holandské kráľovstvo
   16.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Seton Scholl International Ireland West Block, Intern.Fin.Services Centre Dublin 1 Írsko
   24.03.2000Nové obchodné meno:
   SSL Slovensko spol. s r.o.
   23.03.2000Zrušené obchodné meno:
   Seton Scholl Slovensko spol. s r.o.
   18.06.1999Nové obchodné meno:
   Seton Scholl Slovensko spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Varšavská 29 Bratislava 831 03
   17.06.1999Zrušené obchodné meno:
   SCHOLL spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 17 Bratislava 821 08
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Seton Scholl International Ireland West Block, Intern.Fin.Services Centre Dublin 1 Írsko
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   SCHOLL International B.V. Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   20.06.1997Nové sidlo:
   Ružová dolina 17 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lajos Galácz Eötvös U.26 Budapest 1046 Maďarská republika prechodný pobyt na území SR : Závodná 19 Bratislava 821 06
   19.06.1997Zrušené sidlo:
   Červeňova 14 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Josef Gruber Gorgengasse 23/1/22 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Červeňova 14 Bratislava
   14.02.1995Noví spoločníci:
   SCHOLL International B.V. Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   13.02.1995Zrušeny spoločníci:
   SCHOLL International B.V. Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   09.03.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   realitné agentúry
   poskytovanie služieb - v prevodoch priemyselného vlastníctva
   Noví spoločníci:
   SCHOLL International B.V. Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Josef Gruber Gorgengasse 23/1/22 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Červeňova 14 Bratislava
   08.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu obzvlášť s predmetmi starostlivosti o telo a zdravie, pomôckami na nohy, lekárskymi laboratórnymi potrebami, ortopedickými predmetmi a kozmetickým tovarom, obzvlášť odbyt horeuvedených výrobkov pod značkou SCHOLL a prevádzkovanie vlastnej obchodnej siete
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu
   výroba tovarov vštkého druhu obzvlášť predmetov starostlivosti o telo a zdravie, lekárskych laboratorných potrieb, ortopedických predmetov a kozmetiky
   sprostredkovanie obchodov s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami
   poskytovanie služieb, obzvlášť v oblasti starostlivosti o telo
   zastupovanie tuzemských a zahraničných podnikov
   nadobúdanie patentov a licencií
   účasť na alebo zakladanie iných podnikov, obzvlášť takých, ktoré majú rovnaký alebo podobný predmet podnikania, ale aj na výrobných prevádzkach
   Zrušeny spoločníci:
   Scholl International B.V. Worldtrade Centre Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.03.1993Nové obchodné meno:
   SCHOLL spol. s r. o.
   29.03.1993Zrušené obchodné meno:
   SCHOLL ČSFR spol.s r.o.
   12.05.1992Noví spoločníci:
   Scholl International B.V. Worldtrade Centre Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   11.05.1992Zrušeny spoločníci:
   SCHOLL Ges.m.b.H. Hütteldorferstr. 46 Wien Rakúska republika
   19.12.1991Nové obchodné meno:
   SCHOLL ČSFR spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Červeňova 14 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu obzvlášť s predmetmi starostlivosti o telo a zdravie, pomôckami na nohy, lekárskymi laboratórnymi potrebami, ortopedickými predmetmi a kozmetickým tovarom, obzvlášť odbyt horeuvedených výrobkov pod značkou SCHOLL a prevádzkovanie vlastnej obchodnej siete
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu
   výroba tovarov vštkého druhu obzvlášť predmetov starostlivosti o telo a zdravie, lekárskych laboratorných potrieb, ortopedických predmetov a kozmetiky
   sprostredkovanie obchodov s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami
   poskytovanie služieb, obzvlášť v oblasti starostlivosti o telo
   zastupovanie tuzemských a zahraničných podnikov
   nadobúdanie patentov a licencií
   účasť na alebo zakladanie iných podnikov, obzvlášť takých, ktoré majú rovnaký alebo podobný predmet podnikania, ale aj na výrobných prevádzkach
   Noví spoločníci:
   SCHOLL Ges.m.b.H. Hütteldorferstr. 46 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia