Create Invoice

RESEKTOR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RESEKTOR
PIN 17337640
TIN 2020328233
VAT number SK2020328233
Date create 30 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat RESEKTOR
Páričkova 29
82108
Bratislava
Financial information
Capital 193 897 €
Own capital 82 608 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337640 TIN: 2020328233 VAT number: SK2020328233
 • Registered seat: RESEKTOR, Páričkova 29, 82108, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Darina Kittlerová Páričková 29 Bratislava 821 08 31.03.2000
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Darina Kittlerová 6 639 € (100%) Páričková 29 Bratislava 821 08
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.08.2009Nové sidlo:
   Páričkova 29 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   JUDr. Darina Kittlerová Páričkova 29 Bratislava 821 08
   03.08.2009Zrušené sidlo:
   Gruzínska 23 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Valéria Kovalčíková Gruzínska 23 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Valéria Kovalčíková Gruzínska 23 Bratislava 821 05
   31.03.2000Noví spoločníci:
   Valéria Kovalčíková Gruzínska 23 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Darina Kittlerová Páričková 29 Bratislava 821 08
   Valéria Kovalčíková Gruzínska 23 Bratislava 821 05
   30.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kovalčík Gruzínska 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Kovalčík Gruzínska 23 Bratislava
   26.05.1994Noví spoločníci:
   Jozef Kovalčík Gruzínska 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.05.1994Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Banič Haburská 47 Bratislava
   Jozef Kovalčík Gruzínska 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Peter Banič Haburská 47 Bratislava
   30.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   úpravy, čistenie a údržba komunikácií a verejných priestranstiev, úprava, rekultivácia, kosenie a polievanie zelene
   výstavba, opravy, demolácie, likvidácie, rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov a iné práce stavebnej povahy a ekologickej povahy pre vlastné a cudzie potreby, nákup a predaj nehnuteľností a jeho sprostredkovanie
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Peter Banič Haburská 47 Bratislava
   Jozef Kovalčík Gruzínska 23 Bratislava
   29.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   predaj umelecko-remeselných výrobkov užitého umenia, najmä výrobkov a rozmnoženín umelecko-remeselnej práce z kovov, dreva, skla, keramiky, textilu, papiera, kože, sadry, cementu, kameňa, plastických hmôt
   projektové práce a inžinierska činnosť súvisiace s umelecko-remeselnou výrobou, ekológiou
   zriaďovanie periodických a príležitostných výstav v oblasti umelecko-remeselnej, kultúrnej, technickej a i.
   reštaurátorské výkony, výkony kultúrnych činností, diela výtvarného umenia-originály alebo obmedzený počet kópií, obnova kultúrnych pamiatok, výroba replík, umeleckých artefaktov, štýlového a slohového nábytku, kováčskych a zámočníckych vecí
   výkony pri strojovom aj manuálnom spracovaní údajov
   obchodné, verejnoprospešné a sprostredkovateľské služby podľa platných právnych predpisov
   poradenské a konzultačné služby, odborné posudky, expertízy a rešerše v oblasti umelecko-remeselnej a ostatných činností
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   výstavba, opravy, demolácie, likvidácie, rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov a iné práce stavebnej povahy a ekologickej povahy pre vlastné a cudzie potreby, nákup a predaj nehnuteľností a jeho sprostredkovanie
   rekreačné, stravovacie a ubytovacie služby pre svojich pracovníkov a pracovníkov pracujúcich v kooperácii
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   RESEKTOR spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gruzínska 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj umelecko-remeselných výrobkov užitého umenia, najmä výrobkov a rozmnoženín umelecko-remeselnej práce z kovov, dreva, skla, keramiky, textilu, papiera, kože, sadry, cementu, kameňa, plastických hmôt
   projektové práce a inžinierska činnosť súvisiace s umelecko-remeselnou výrobou, ekológiou
   zriaďovanie periodických a príležitostných výstav v oblasti umelecko-remeselnej, kultúrnej, technickej a i.
   reštaurátorské výkony, výkony kultúrnych činností, diela výtvarného umenia-originály alebo obmedzený počet kópií, obnova kultúrnych pamiatok, výroba replík, umeleckých artefaktov, štýlového a slohového nábytku, kováčskych a zámočníckych vecí
   výkony pri strojovom aj manuálnom spracovaní údajov
   obchodné, verejnoprospešné a sprostredkovateľské služby podľa platných právnych predpisov
   poradenské a konzultačné služby, odborné posudky, expertízy a rešerše v oblasti umelecko-remeselnej a ostatných činností
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   výstavba, opravy, demolácie, likvidácie, rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov a iné práce stavebnej povahy a ekologickej povahy pre vlastné a cudzie potreby, nákup a predaj nehnuteľností a jeho sprostredkovanie
   rekreačné, stravovacie a ubytovacie služby pre svojich pracovníkov a pracovníkov pracujúcich v kooperácii
   Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Banič Haburská 47 Bratislava
   Jozef Kovalčík Gruzínska 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia