Create Invoice

Investičný fond ESDE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Investičný fond ESDE
Status Destroyed
PIN 17337771
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Investičný fond ESDE
Sabinovská 10
82103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337771
 • Registered seat: Investičný fond ESDE, Sabinovská 10, 82103, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond ESDE, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromaždovamie peňažných prostriedkov /investičných bodov/ právnických a fyzických osôb za účelom ich kolektivneho investovania
   do kúpy cenných papierov vrátane zabezpečovania ich efektívnej obmeny v majetku fondu
   do kúpy nehnuteľností a hnuteľných vecí
   do vkladov na základe zmluvy o tichom spoločenstve
   zabezpečovania výnosov uložením peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Renáta Duvačová - člen Sedmerovce 53 Bolešov
   Ing. Miroslav Remeta - predseda Vihorlatská 3 Prešov
   Robert Turanský - podpredseda Vietnamská 42 Bratislava
   11.11.1996Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Duvačová - člen Sedmerovce 53 Bolešov
   Ing. Miroslav Remeta - predseda Vihorlatská 3 Prešov
   Robert Turanský - podpredseda Vietnamská 42 Bratislava
   10.11.1996Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Dzesatníková - predseda Ipeľská 15 Bratislava
   Ing. Roman Kopšo - člen Nádražná 3 Ivánka pri Dunaji
   Stanislav Strhan - podpredseda Borská 7 Bratislava
   13.06.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Mária Dzesatníková - predseda Ipeľská 15 Bratislava
   Ing. Roman Kopšo - člen Nádražná 3 Ivánka pri Dunaji
   Stanislav Strhan - podpredseda Borská 7 Bratislava
   12.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Mária Dzesatníková Ipeľská 15. Bratislava
   Július Kvas - člen Majerský rad 647 Krupina
   Ing. Dezider Lojsch - predseda Kláštorska 16 Bratislava
   Ing. Ján Rompf Krásna 1127/107 Galanta
   Ing. Miroslav Suchánek SNP 1426/5-18 Považská Bystrica
   30.11.1993Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Július Kvas - člen Majerský rad 647 Krupina
   29.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.06.1993Nové obchodné meno:
   Investičný fond ESDE, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   zhromaždovamie peňažných prostriedkov /investičných bodov/ právnických a fyzických osôb za účelom ich kolektivneho investovania
   do kúpy cenných papierov vrátane zabezpečovania ich efektívnej obmeny v majetku fondu
   do kúpy nehnuteľností a hnuteľných vecí
   do vkladov na základe zmluvy o tichom spoločenstve
   zabezpečovania výnosov uložením peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   01.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Investičný privatizačný fond ESDE, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných kupónov občanov a nákup akcií akciových spoločností
   obchodovanie s nakúpenými akciami
   výkon ďalších súvisiacich činností;
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Investičný privatizačný fond ESDE, a.s.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných kupónov občanov a nákup akcií akciových spoločností
   obchodovanie s nakúpenými akciami
   výkon ďalších súvisiacich činností;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Mária Dzesatníková Ipeľská 15. Bratislava
   Ing. Dezider Lojsch - predseda Kláštorska 16 Bratislava
   Ing. Ján Rompf Krásna 1127/107 Galanta
   Ing. Miroslav Suchánek SNP 1426/5-18 Považská Bystrica