Create Invoice

Harvardský rastový investičný fond Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Harvardský rastový investičný fond Slovakia
Status Destroyed
PIN 17337798
Date create 12 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Harvardský rastový investičný fond Slovakia
Priemyselná 6
82490
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337798
 • Registered seat: Harvardský rastový investičný fond Slovakia, Priemyselná 6, 82490, Bratislava
 • Date create: 12 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Zrušeny predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb., nákup nehnuteľností, hnuteľností alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. s cieľom zaistiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Hollý - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   Ing. arch. Milan Moncoľ - člen predstavenstva Nám. SNP 14 Bratislava
   Ing. Juraj Vozárik Rovniankova 9 Bratislava
   13.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Vozárik Rovniankova 9 Bratislava
   12.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Dubovská 208 Igram
   03.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   Ing. arch. Milan Moncoľ - člen predstavenstva Nám. SNP 14 Bratislava
   02.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   Ing. arch. Milan Moncoľ - člen predstavenstva Nám. SNP 14 Bratislava
   16.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Dubovská 208 Igram
   15.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Želmíra Smrčková - člen predstavenstva Sibírska 31 Bratislava
   03.05.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   Ing. arch. Milan Moncoľ - člen predstavenstva Nám. SNP 14 Bratislava
   JUDr. Želmíra Smrčková - člen predstavenstva Sibírska 31 Bratislava
   02.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda Kollárová 41 Prešov
   Ing. Pavol Hollý - výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   JUDr. Želmíra Smrčková Sibírska 31 Bratislava
   10.08.1993Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb., nákup nehnuteľností, hnuteľností alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. s cieľom zaistiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Želmíra Smrčková Sibírska 31 Bratislava
   09.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb., nákup nehnuteľností, hnuteľností alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. s cieľom zaistiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Zlatica Široká - náhradný člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   18.05.1993Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Nové predmety činnosti:
   Sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb., nákup nehnuteľností, hnuteľností alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. s cieľom zaistiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu
   17.05.1993Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od majiteľov investičných kupónov a ich investovanie do akcii podnikov privatizovaných v rámci kuponovej privatizácie podľa Zák.č. 92/1991 Zb.
   správa takto nadobudnutého majetku, s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále spoločnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičných aktívit
   poradenstvo so zameraním na privatizáciu a na investičnú činnosť
   investície do vecí hnuteľných a nehnuteľných (nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných)
   18.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   RNDr. Zlatica Široká - náhradný člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   17.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - člen predstavenstva Fosterova 4 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - vykoný riaditeľ Priekopnícka 30 Bratislava
   12.06.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - člen predstavenstva Fosterova 4 Bratislava
   11.06.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfréd Beluch , CSc. - člen Ladislava Szántoa 36 Bratislava
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od majiteľov investičných kupónov a ich investovanie do akcii podnikov privatizovaných v rámci kuponovej privatizácie podľa Zák.č. 92/1991 Zb.
   správa takto nadobudnutého majetku, s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále spoločnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičných aktívit
   poradenstvo so zameraním na privatizáciu a na investičnú činnosť
   investície do vecí hnuteľných a nehnuteľných (nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda Kollárová 41 Prešov
   Ing. Alfréd Beluch , CSc. - člen Ladislava Szántoa 36 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - vykoný riaditeľ Priekopnícka 30 Bratislava