Create Invoice

LORD TRADE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LORD TRADE
Status Destroyed
PIN 17337992
Date create 23 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat LORD TRADE
Drieňová 7
82102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337992
 • Registered seat: LORD TRADE, Drieňová 7, 82102, Bratislava
 • Date create: 23 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.07.2008Zrušené obchodné meno:
   LORD TRADE spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov
   Zrušeny spoločníci:
   LORD, spoločnosť s ručením obmedzeným, Jaderná 7 Bratislava
   TOPTRADE spol. s r. o. Palackého 500 Holešov Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Rehorovský Jadrová 7 Bratislava
   Ing. Tibor Bruckmayer Jelačičova 12 Bratislava
   28.04.1994Nové sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov
   Noví spoločníci:
   LORD, spoločnosť s ručením obmedzeným, Jaderná 7 Bratislava
   TOPTRADE spol. s r. o. Palackého 500 Holešov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Rehorovský Jadrová 7 Bratislava
   Ing. Tibor Bruckmayer Jelačičova 12 Bratislava
   27.04.1994Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie dovozných a vývozných služieb pre tuzemské a zahraničné organizácie
   obchodný, technický a prevádzkový servis pre tuzemské a zahraničné organizácie
   kúpa a predaj vecí od a pre čsl. právnické osoby a pre súkromných podnikateľov v oblasti výrobkov:
   potravinárskych, pochutín, nápojov, mäsa, ovocia a zeleniny a živých hospodárskych zvierat
   textilií, konfekčnej, obuvníckej a kožušinovej výroby
   papiera a celulózy
   skla, keramiky a porcelánu
   drevospracujúceho priemyslu
   výroby stavebných hmôt
   polygrafických a kultúrnej spoteby
   strojárskych, kovospracujúcej výroby
   chemickej a gumárenskej osinkovej výroby predaj v odseku 3/ vo vlastných alebo k tomu prenajatých prevádzkach c maloobchodnej sieti
   zahranično-obcodná činnosť
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR v zahraničí formou: a/ obchodného zastupovania b/ poradenskej a konzultačnej činnosti c/ technicko-poradenských a servisných služieb d/ prevádzkovanie konsignačných skladov e/ propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímane služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb
   vývoz a dovoz vecí, spostredkovanie v zmysle platných predpisov
   dovoz vecí na zabezpečenie hosp. činnosti organizácií
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   nákup, predaj a nájom nehnuteľností
   leasing
   Zrušeny spoločníci:
   LORD, spoločnosť s ručením obmedzeným, Jaderná 7 Bratislava
   TOPTRADE spol. s r. o. Palackého 500 Holešov Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.12.1991Nové obchodné meno:
   LORD TRADE spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dovozných a vývozných služieb pre tuzemské a zahraničné organizácie
   obchodný, technický a prevádzkový servis pre tuzemské a zahraničné organizácie
   kúpa a predaj vecí od a pre čsl. právnické osoby a pre súkromných podnikateľov v oblasti výrobkov:
   potravinárskych, pochutín, nápojov, mäsa, ovocia a zeleniny a živých hospodárskych zvierat
   textilií, konfekčnej, obuvníckej a kožušinovej výroby
   papiera a celulózy
   skla, keramiky a porcelánu
   drevospracujúceho priemyslu
   výroby stavebných hmôt
   polygrafických a kultúrnej spoteby
   strojárskych, kovospracujúcej výroby
   chemickej a gumárenskej osinkovej výroby predaj v odseku 3/ vo vlastných alebo k tomu prenajatých prevádzkach c maloobchodnej sieti
   zahranično-obcodná činnosť
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR v zahraničí formou: a/ obchodného zastupovania b/ poradenskej a konzultačnej činnosti c/ technicko-poradenských a servisných služieb d/ prevádzkovanie konsignačných skladov e/ propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímane služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb
   vývoz a dovoz vecí, spostredkovanie v zmysle platných predpisov
   dovoz vecí na zabezpečenie hosp. činnosti organizácií
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   nákup, predaj a nájom nehnuteľností
   leasing
   Noví spoločníci:
   LORD, spoločnosť s ručením obmedzeným, Jaderná 7 Bratislava
   TOPTRADE spol. s r. o. Palackého 500 Holešov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia