Create Invoice

ARSIAS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ARSIAS
Status Destroyed
PIN 17443377
Date create 30 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ARSIAS
Drieňova 3
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17443377
 • Registered seat: ARSIAS, Drieňova 3, 82101, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.01.1994Zrušené obchodné meno:
   ARSIAS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   V zmysle nariadenia vlády ČSFR č. 383 z 5.9. 1991 o vydávaní a použití kupónov:
   získavať od občanov investičné body a nakupovať za ne akcie podnikov zaradených do privatizačného procesu
   obchodovať s uvedenými akciami za účeľom zvýšenia majetku spoločnosti a výnosov akcionárov fondu
   aktívne sa podieľať na správe podnikov, do ktorých budú vložené prostriedky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Peter Kováčik , CSc. ČA 23 Bratislava
   Ing.Tibor Podoba Krížna 14 Bratislava
   Ing. Ivana Eliášková Žerotínova 54 Praha Česká republika
   28.07.1992Nové sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 01
   27.07.1992Zrušené sidlo:
   nám. Slobody 6 Bratislava
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   ARSIAS, a.s.
   Nové sidlo:
   nám. Slobody 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   V zmysle nariadenia vlády ČSFR č. 383 z 5.9. 1991 o vydávaní a použití kupónov:
   získavať od občanov investičné body a nakupovať za ne akcie podnikov zaradených do privatizačného procesu
   obchodovať s uvedenými akciami za účeľom zvýšenia majetku spoločnosti a výnosov akcionárov fondu
   aktívne sa podieľať na správe podnikov, do ktorých budú vložené prostriedky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Peter Kováčik , CSc. ČA 23 Bratislava
   Ing.Tibor Podoba Krížna 14 Bratislava
   Ing. Ivana Eliášková Žerotínova 54 Praha Česká republika