Create Invoice

POSTIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name POSTIS
Status Destroyed
PIN 17444403
Date create 19 November 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat POSTIS
Metodova 7
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17444403
 • Registered seat: POSTIS, Metodova 7, 82108, Bratislava
 • Date create: 19 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.10.2000Zrušené obchodné meno:
   POSTIS a.s.
   Zrušené sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávateľské služby v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   factoring, forfeiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Semanco - člen Krátka 14 Humenné
   Ing. Silvia Smoleniaková Banšelova 32 Bratislava
   Ing. Pavol Vašek , CSc. - predseda Pekníkova 11 Bratislava
   17.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Semanco - člen Krátka 14 Humenné
   Ing. Silvia Smoleniaková Banšelova 32 Bratislava
   16.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlasta Rákociová - člen M. Marečka 7 Bratislava
   Ing. Vladimíra Štefancová - člen Š. Králika 6174/14 Bratislava
   29.06.1998Nové obchodné meno:
   POSTIS a.s.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlasta Rákociová - člen M. Marečka 7 Bratislava
   Ing. Vladimíra Štefancová - člen Š. Králika 6174/14 Bratislava
   28.06.1998Zrušené obchodné meno:
   AGROFOND, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Uríčková - člen Budovateľská 155 Most pri Bratislave
   Mgr. Peter Vrábel - člen Hviezdoslavova 34 Ladce
   24.09.1997Nové sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské služby v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   factoring, forfeiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jana Uríčková - člen Budovateľská 155 Most pri Bratislave
   Ing. Pavol Vašek , CSc. - predseda Pekníkova 11 Bratislava
   Mgr. Peter Vrábel - člen Hviezdoslavova 34 Ladce
   23.09.1997Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Groman - predseda Hlboká 12 Trnava 917 01
   Ing. Soňa Hotáková - člen Alexyho 2954/A Bratislava 844 01
   Kvetoslava Karavasilevová - člen Exnárova 47 Bratislava 821 03
   04.12.1996Nové obchodné meno:
   AGROFOND, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   03.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond AGROFOND, akciová spoločnosť v skratke: IF AGROFOND, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných fondoch a investičných spoločnostiach (kolektívne investovanie). Na účely stanov spoločnosti sa považujú za peňažné prostriedky takisto investičné body resp. ich iné ekvivalenty v rámci kupónovej privatizácie v zmysle zákona o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon o veľkej privatizácii)
   iná činnosť, len pokiaľ táto činnosť bezprostredne súvisí s kolektívnym investovaním
   29.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groman - predseda Hlboká 12 Trnava 917 01
   Ing. Soňa Hotáková - člen Alexyho 2954/A Bratislava 844 01
   Kvetoslava Karavasilevová - člen Exnárova 47 Bratislava 821 03
   28.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groman - podpredseda Hlboká 12 Trnava
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda Ševčenkova 7 Bratislava
   Ing. Alena Petrova - členka Znievska 27 Bratislava
   doc. Ing. Jozef Vicen , CSc. - člen Pivovarská 22 Hurbanovo
   21.02.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groman - podpredseda Hlboká 12 Trnava
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda Ševčenkova 7 Bratislava
   Ing. Alena Petrova - členka Znievska 27 Bratislava
   doc. Ing. Jozef Vicen , CSc. - člen Pivovarská 22 Hurbanovo
   20.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - podpredseda Ševčenkova 7 Bratislava
   Ing. Alena Petrova - členka Znievska 27 Bratislava
   Ing. Pavol Vašek , CSc. - predseda Pekníkova 11 Bratislava
   doc. Ing. Jozef Vicen , CSc. - člen Pivovarská 22 Hurbanovo
   01.09.1993Nové obchodné meno:
   Investičný fond AGROFOND, akciová spoločnosť v skratke: IF AGROFOND, a.s.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných fondoch a investičných spoločnostiach (kolektívne investovanie). Na účely stanov spoločnosti sa považujú za peňažné prostriedky takisto investičné body resp. ich iné ekvivalenty v rámci kupónovej privatizácie v zmysle zákona o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon o veľkej privatizácii)
   iná činnosť, len pokiaľ táto činnosť bezprostredne súvisí s kolektívnym investovaním
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - podpredseda Ševčenkova 7 Bratislava
   Ing. Alena Petrova - členka Znievska 27 Bratislava
   Ing. Pavol Vašek , CSc. - predseda Pekníkova 11 Bratislava
   doc. Ing. Jozef Vicen , CSc. - člen Pivovarská 22 Hurbanovo
   31.08.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROFOND a.s.
   Zrušené sidlo:
   Miletičová 21 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Získavanie akcií za investičné body prevzaté od majiteľov investičných kuponov v súlade s vlád. nar. ČSFR č. 383/1991.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Jenis , CSc. - podpredseda predstvenstva Saratovská 10 Bratislava
   Ing Alena Petrova - členka predstavenstva Znievska 27 Bratislava
   Ing. Pavol Vašek , CSc. - predseda predstavenstva Pekníkova 11 Bratislava
   19.11.1991Nové obchodné meno:
   AGROFOND a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičová 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Získavanie akcií za investičné body prevzaté od majiteľov investičných kuponov v súlade s vlád. nar. ČSFR č. 383/1991.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Jenis , CSc. - podpredseda predstvenstva Saratovská 10 Bratislava
   Ing Alena Petrova - členka predstavenstva Znievska 27 Bratislava
   Ing. Pavol Vašek , CSc. - predseda predstavenstva Pekníkova 11 Bratislava