Create Invoice

1. slovenský hospodársky-investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name 1. slovenský hospodársky-investičný fond
PIN 17445566
TIN 2020858224
Date create 25 January 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat 1. slovenský hospodársky-investičný fond
Miletičova 5
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17445566 TIN: 2020858224
 • Registered seat: 1. slovenský hospodársky-investičný fond, Miletičova 5, 82108, Bratislava
 • Date create: 25 January 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ján Botka predseda Jánovce 58 Galanta 925 22 16.11.1993
  Milan Kráľ podpredseda Jeseňova 6 Žilina 010 01 16.11.1993
  Vladimír Mojš Vyšný 1142 Liptovské Sliače 16.11.1993
  Ing. Jozef Stolárik člen Planckova 4 Bratislava 851 01 31.01.1995
  Ing. Marián Kozina člen Okružná 12 Trnava 917 01 31.01.1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.06.2013Nové obchodné meno:
   1. slovenský hospodársky-investičný fond a.s.
   05.06.2013Zrušené obchodné meno:
   1. slovenský hospodársky-investičný fond a.s.
   31.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Stolárik - člen Planckova 4 Bratislava 851 01
   Ing. Marián Kozina - člen Okružná 12 Trnava 917 01
   30.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tomek - člen Botanická 27 Trnava 917 00
   Mgr. Iveta Vajdová - člen Clementisova 1023/1 Kysucké Nové Mesto 024 01
   16.11.1993Nové obchodné meno:
   1. slovenský hospodársky-investičný fond a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných bodov a ich prostredníctvom nákup akcií podnikov určených do kupónovej privatizácie za účelom ich použitia na účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/
   vykonávanie obchodnej činnosti v súlade s ust. § 7 ods. 2 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Botka - predseda Jánovce 58 Galanta 925 22
   Milan Kráľ - podpredseda Jeseňova 6 Žilina 010 01
   Vladimír Mojš Vyšný 1142 Liptovské Sliače
   Ing. Jozef Tomek - člen Botanická 27 Trnava 917 00
   Mgr. Iveta Vajdová - člen Clementisova 1023/1 Kysucké Nové Mesto 024 01
   15.11.1993Nové sidlo:
   Vajnorská 1 Bratislava 815 70
   Zrušené obchodné meno:
   1. slovenský hospodársky fond a.s.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 1 Bratislava 815 70
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných kupónov a vykonávanie ich prostredníctvom nákupu akcií podnikov určených k privatizácií s cieľom umiestňovať investičné kupóny do majetku, ktorý zabezpečí ich spoľahlivé a výnosné uloženie
   vykonávanie obchodnej a podnikateľskej činnosti potrebnej na umiestnenie a hospodárenie s jej základným majetkom a vykonávanie obchodných a podnikateľských aktivít bezprostredne súvisiacich s činnosťou uvedenou v prvom odseku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hroššo , CSc. Veterná 32 Trnava
   Jozef Kollár A. Trajana 20 Piešťany
   Ing. Milan Kováčik - predseda Veľké Chlievany 55 Topoľčany
   Ing. Anna Machalíková Bzovická 30 Bratislava
   Ivan Vlachynský Exnárová 23 Bratislava
   Ing. Ivan Znášik Tupolevova 4 Bratislava
   JUDr. Michal Marčák Komenského nám. 1347 Praha Česká republika
   14.11.1993Zrušené sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 814 46
   25.01.1992Nové obchodné meno:
   1. slovenský hospodársky fond a.s.
   Nové sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 814 46
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných kupónov a vykonávanie ich prostredníctvom nákupu akcií podnikov určených k privatizácií s cieľom umiestňovať investičné kupóny do majetku, ktorý zabezpečí ich spoľahlivé a výnosné uloženie
   vykonávanie obchodnej a podnikateľskej činnosti potrebnej na umiestnenie a hospodárenie s jej základným majetkom a vykonávanie obchodných a podnikateľských aktivít bezprostredne súvisiacich s činnosťou uvedenou v prvom odseku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hroššo , CSc. Veterná 32 Trnava
   Jozef Kollár A. Trajana 20 Piešťany
   Ing. Milan Kováčik - predseda Veľké Chlievany 55 Topoľčany
   Ing. Anna Machalíková Bzovická 30 Bratislava
   Ivan Vlachynský Exnárová 23 Bratislava
   Ing. Ivan Znášik Tupolevova 4 Bratislava
   JUDr. Michal Marčák Komenského nám. 1347 Praha Česká republika