Create Invoice

DOMIZ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DOMIZ
Status Destroyed
PIN 17506549
Date create 12 December 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat DOMIZ
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17506549
 • Registered seat: DOMIZ, Bratislava
 • Date create: 12 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.05.1993Zrušené obchodné meno:
   "DOMIZ"
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodných činností s výnimkou takých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, oprávnenie, osvedčenie alebo záväzný posudok a s výnimkou poskytovania právnej pomoci a obdobných špecializovaných činností upravených osobitným predpisom.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   JUDr. Pavol Kis Vlárska 38 Bratislava
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   "DOMIZ"
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodných činností s výnimkou takých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, oprávnenie, osvedčenie alebo záväzný posudok a s výnimkou poskytovania právnej pomoci a obdobných špecializovaných činností upravených osobitným predpisom.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   JUDr. Pavol Kis Vlárska 38 Bratislava