Create Invoice

Ing. Jozef Kršek - Goldy - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. Jozef Kršek - Goldy
PIN 17523001
Date create 27 December 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ing. Jozef Kršek - Goldy
Bakošova 36
84103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17523001
 • Registered seat: Ing. Jozef Kršek - Goldy, Bakošova 36, 84103, Bratislava
 • Date create: 27 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kršek Bezekova 33 Bratislava
   18.11.1992Nové obchodné meno:
   Ing. Jozef Kršek - Goldy
   Nové sidlo:
   Bakošova 36 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Automatické spracovanie dát
   Poskytovanie softweru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Prenájom priemyselných tovarov a automobilov
   Výroba, predaj nenahraných a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   Vedenie účtovnej evidencie
   Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania a v oblasti zabezpečovacích a signalizačných zariadení
   17.11.1992Zrušené obchodné meno:
   GOLDY
   Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup a predaj hnutel.tovaru, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, osvedčenie alebo oprávnenie.Nákup predaj potravín, sprostredkovateľ.činnosť v obl.obchodu, služieb, starostlivosti o starých občanov.Automatizované spracovanie údajov, nákup a predaj software. Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvuk.-obrazových záznamov.Požičiavanie a predaj zvukových a zvukovoobrazových záznamov.Záložne.Pátracia a ochranná služba majetku a osôb.Služby verejných nosičov a poslov.
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   GOLDY
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj hnutel.tovaru, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, osvedčenie alebo oprávnenie.Nákup predaj potravín, sprostredkovateľ.činnosť v obl.obchodu, služieb, starostlivosti o starých občanov.Automatizované spracovanie údajov, nákup a predaj software. Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvuk.-obrazových záznamov.Požičiavanie a predaj zvukových a zvukovoobrazových záznamov.Záložne.Pátracia a ochranná služba majetku a osôb.Služby verejných nosičov a poslov.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Jozef Kršek Bezekova 33 Bratislava