Create Invoice

Slovenský manažérsky investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenský manažérsky investičný fond
Status Destroyed
PIN 17530008
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slovenský manažérsky investičný fond
Ondavská 3
82647
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17530008
 • Registered seat: Slovenský manažérsky investičný fond, Ondavská 3, 82647, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.07.1997Zrušené obchodné meno:
   Slovenský manažérsky investičný fond, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/1991 Zb. a nariadenia vlády č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády č. 69/1992 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   Slovenský manažérsky investičný fond, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   17.12.1995Zrušené obchodné meno:
   Slovenský manažérsky investičný fond a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ivan Duračinský , CSc. - predseda Plachého 27 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 20 Bratislava
   Ing. Vladimír Jakubáč - člen Fedinova 20 Bratislava
   Ing. Peter Kvačkaj - člen Majakovského 6 Martin
   Ing. Tibor Ládi - člen Jégeho 5 Bratislava
   Ľubomít Pohanka - člen 29. augusta 60 Levice
   Dr. Milan Ušiak - člen Z. Zgurišky 2 Myjava
   Dr. Ján Varga - člen Cintuľova 3 Bratislava
   26.01.1994Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/1991 Zb. a nariadenia vlády č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády č. 69/1992 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ivan Duračinský , CSc. - predseda Plachého 27 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 20 Bratislava
   Ing. Vladimír Jakubáč - člen Fedinova 20 Bratislava
   Ing. Peter Kvačkaj - člen Majakovského 6 Martin
   Ing. Tibor Ládi - člen Jégeho 5 Bratislava
   Ľubomít Pohanka - člen 29. augusta 60 Levice
   Dr. Milan Ušiak - člen Z. Zgurišky 2 Myjava
   Dr. Ján Varga - člen Cintuľova 3 Bratislava
   25.01.1994Zrušeny predmety činnosti:
   spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na podnikaní podľa Zák.č. 248/1992 Zb. (kolektívne investovanie) a vykonáva len tie činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním a jeho zabezpečovaním
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ivan Duračinský , CSc. Plachého 27 Bratislava
   Ing. Tibor Ládi Jegého 5 Bratislava
   Lubomír Pohanka 29. augusta 60 Levice
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   Slovenský manažérsky investičný fond a.s.
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nové predmety činnosti:
   spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na podnikaní podľa Zák.č. 248/1992 Zb. (kolektívne investovanie) a vykonáva len tie činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním a jeho zabezpečovaním
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Slovenský manažerský fond, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikamia spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov (ďalej len "nariadenia vlády") je činnosť vymedzená príslušným nariadením vlády, najmä časťou 3, nariadenia vlády.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Slovenský manažerský fond, a. s.
   Nové sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikamia spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov (ďalej len "nariadenia vlády") je činnosť vymedzená príslušným nariadením vlády, najmä časťou 3, nariadenia vlády.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ivan Duračinský , CSc. Plachého 27 Bratislava
   Ing. Tibor Ládi Jegého 5 Bratislava
   Lubomír Pohanka 29. augusta 60 Levice