Create Invoice

Poľnohospodárske družstvo v Hurbanovej Vsi - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske družstvo v Hurbanovej Vsi
PIN 17638151
TIN 2020372684
VAT number SK2020372684
Date create 12 March 1991
Company category Družstvo
Registered seat Poľnohospodárske družstvo v Hurbanovej Vsi
Hurbanova Ves
92525
Hurbanova Ves
Financial information
Sales and income 7 691 €
Profit -6 188 €
Capital 292 679 €
Own capital -257 389 €
Contact Information
Phone(s) 0245903228, 0245903057, 0245903604
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 286,568
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 81,808
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 119,224
A.II.1. Land (031) - /092A/ 7,549
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 111,675
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) -37,416
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 6,331
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ -64,605
9. Accounts in banks with a commitment longer than one year (22XA) 20,858
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 204,760
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 80,473
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 59,856
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,856
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 20,617
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) -11,087
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) -25,589
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -25,589
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 313
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,189
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 135,374
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 135,374
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 286,568
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -263,577
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 80,778
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 86,753
2. Change in share capital +/- 419 -5,975
A.III. Other capital funds (413) 5,802
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,682
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,682
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 27
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 27
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -346,678
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 56,530
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -403,208
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,188
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 550,145
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 544,972
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 544,972
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 544,972
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 4,841
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 868
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 868
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,755
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,218
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 332
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 332
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 7,994
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 7,691
III. Revenues from sale of services (602, 606) 7,691
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,737
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 9,383
D. Services (účtová group of 51) 1,402
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,922
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,046
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,094
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 303
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XIV. Other income from financial activities (668) 301
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 445
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 445
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -142
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,188
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,188
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17638151 TIN: 2020372684 VAT number: SK2020372684
 • Registered seat: Poľnohospodárske družstvo v Hurbanovej Vsi, Hurbanova Ves, 92525, Hurbanova Ves
 • Date create: 12 March 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ľudovít Ferenczi člen 109 Hrubý Šúr 04.08.1998
  Vincent Rajcsányi predseda 54 Hurbanova Ves 903 01 15.07.2009
  Emil Kolárik člen 45 Hurbanova Ves 903 01 15.07.2009
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Vincent Rajcsányi - predseda 54 Hurbanova Ves 903 01 Vznik funkcie: 15.07.2009
   Emil Kolárik - člen 45 Hurbanova Ves 903 01 Vznik funkcie: 15.07.2009
   24.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Vincent Rajcsányi - člen 54 Hurbanova Ves
   Emil Kolárik - predseda 45 Hurbanova Ves
   04.08.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudovít Ferenczi - člen 109 Hrubý Šúr
   Vincent Rajcsányi - člen 54 Hurbanova Ves
   Emil Kolárik - predseda 45 Hurbanova Ves
   03.08.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudovít Ferenczi - člen 109 Hrubý Šúr
   Emil Kolárik - podpredseda 45 Hurbanova Ves
   Jozef Kovačovič - člen 53 Hurbanova Ves
   Vincent Prokša st. - člen 571/27 Jelka
   Marta Repčíkova - predseda 222 Kráľová pri Senci
   Jozef Ruman - člen Hurbanova Ves
   Jana Solčániová - člen Hurbanova Ves
   21.11.1994Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďaľšieho predaja
   zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom družstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudovít Ferenczi - člen 109 Hrubý Šúr
   Emil Kolárik - podpredseda 45 Hurbanova Ves
   Jozef Kovačovič - člen 53 Hurbanova Ves
   Vincent Prokša st. - člen 571/27 Jelka
   Marta Repčíkova - predseda 222 Kráľová pri Senci
   Jozef Ruman - člen Hurbanova Ves
   Jana Solčániová - člen Hurbanova Ves
   20.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   pre realizáciu vedeckotechnického pokroku družstvo ďalej zabezpečuje :
   vykonáva a realizuje predaj vlastných poľnohospodárskych výrobkov,ošípaných, odstavčiat
   poskytuje práce a služby pre členov a občanov ako zber obilia,orba a pod.
   zabezpečuje na základe hospodárskych zmlúv s inými organizáciami,vlastnými členmi a ostatnými občanmi spoločnú hospodársku výrobu a inú hospodársku činnosť formou spoločného využitia pôdneho fondu a ostatných základných výrobných fondov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Emil Kolárik - podpredseda 45 Hurbanova Ves
   Marta Repčíková - predsedkyňa 222 Kráľová pri Senci
   19.10.1992Nové sidlo:
   Hurbanova Ves 925 25
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Kolárik - podpredseda 45 Hurbanova Ves
   Marta Repčíková - predsedkyňa 222 Kráľová pri Senci
   18.10.1992Zrušené sidlo:
   Hurbanova Ves
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Olgyai - predseda 44 Hurbanova Ves
   Marta Repčíková - podpredseda 222 Kráľová pri Senci
   12.03.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo v Hurbanovej Vsi
   Nové sidlo:
   Hurbanova Ves
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   pre realizáciu vedeckotechnického pokroku družstvo ďalej zabezpečuje :
   vykonáva a realizuje predaj vlastných poľnohospodárskych výrobkov,ošípaných, odstavčiat
   poskytuje práce a služby pre členov a občanov ako zber obilia,orba a pod.
   zabezpečuje na základe hospodárskych zmlúv s inými organizáciami,vlastnými členmi a ostatnými občanmi spoločnú hospodársku výrobu a inú hospodársku činnosť formou spoločného využitia pôdneho fondu a ostatných základných výrobných fondov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   František Olgyai - predseda 44 Hurbanova Ves
   Marta Repčíková - podpredseda 222 Kráľová pri Senci