Create Invoice

TEMPOS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TEMPOS
PIN 17638364
TIN 2020373465
VAT number SK2020373465
Date create 18 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TEMPOS
Žarnovova 8
Senec
Financial information
Sales and income 283 062 €
Profit 13 354 €
Capital 464 575 €
Own capital 85 553 €
Contact Information
Email tempos@tempos.sk
Phone(s) 0245923106, 0245923268, 0245923006
Mobile phone(s) 0905606628
Fax(es) 0245923106
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 425,770
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 316,015
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 282,821
A.II.1. Land (031) - /092A/ 23,103
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 259,718
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 33,194
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 33,194
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 108,834
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 27,069
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,231
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,838
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 8,602
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 8,602
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,602
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 71,349
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 28,518
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,518
2. Net value of contract (316A) 42,831
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,814
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,450
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 364
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 921
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 921
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 425,770
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,906
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 33,194
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,174
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,174
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 44,545
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 71,999
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -27,454
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,354
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 326,807
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 162,327
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 160,988
9. Liabilities from social fund (472) 1,339
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 55,480
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 56,710
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 48,447
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,447
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,184
7. Liabilities from social insurance (336) 729
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,440
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,910
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 782
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 782
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 51,508
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 57
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 57
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 283,096
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 283,062
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 118,054
III. Revenues from sale of services (602, 606) 162,538
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,470
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 258,290
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 77,450
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 88,637
D. Services (účtová group of 51) 56,557
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 23,928
E.1. Wages and salaries (521, 522) 17,385
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 6,118
4. Social expenses (527, 528) 425
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,680
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 7,488
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 7,488
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,550
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,772
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,948
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XII. Foreign exchange gains (663) 34
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,492
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 9,095
2. Other expense (562A) 9,095
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,396
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,458
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,314
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,354
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17638364 TIN: 2020373465 VAT number: SK2020373465
 • Registered seat: TEMPOS, Žarnovova 8, Senec
 • Date create: 18 March 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Hanák Vinohradnícka 4070/2B Senec 903 01 01.07.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Zuzana Hanáková 6 639 € (100%) Vinohradnícka 4070/2B Senec 903 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.04.2007Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hanáková Vinohradnícka 4070/2B Senec 903 01
   17.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   05.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hanák Vinohradnícka 4070/2B Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.07.2005
   04.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kosorinec Žarnovova 8 Senec
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kosorinec Žarnovova 8 Senec
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   04.02.2000Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
   20.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   19.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   29.04.1996Nové sidlo:
   Žarnovova 8 Senec
   Nové predmety činnosti:
   záložňa
   Noví spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   28.04.1996Zrušené sidlo:
   Budovateľská 8 Senec
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Budovateľská 8 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Cecília Kosorincová Budovateľská 8 Senec
   15.07.1993Nové predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu
   podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
   sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a montáž bytového zariadenia a doplnkov
   vykonávanie pomocných stavebných prác
   inžiniersko-obchodná činnosť, servis, predaj a montážne práce predajných automatov
   nákup, predaj a sprostredkovanie klenotov, šperkov, bižutérie, výrobkov z drahých ko- vov, hodiniek a ozdôb všetkého druhu
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu podľa platných československých pre- dpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.1991Nové obchodné meno:
   TEMPOS,spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budovateľská 8 Senec
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž bytového zariadenia a doplnkov
   vykonávanie pomocných stavebných prác
   inžiniersko-obchodná činnosť, servis, predaj a montážne práce predajných automatov
   nákup, predaj a sprostredkovanie klenotov, šperkov, bižutérie, výrobkov z drahých ko- vov, hodiniek a ozdôb všetkého druhu
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu podľa platných československých pre- dpisov
   Noví spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Budovateľská 8 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Cecília Kosorincová Budovateľská 8 Senec