Create Invoice

ARBOR EUROTRADE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ARBOR EUROTRADE
Status Destroyed
PIN 17639263
Date create 27 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ARBOR EUROTRADE
ul. 1.mája 10
90044
Tomášov
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17639263
 • Registered seat: ARBOR EUROTRADE, ul. 1.mája 10, 90044, Tomášov
 • Date create: 27 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.11.1997Zrušené obchodné meno:
   ARBOR EUROTRADE, spol.s r.o. - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   ul. 1.mája 10 Tomášov 900 44
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zahranično- a vnútroobchodná činnosť v oblasti:
   drevených výrobkov, ktoré nepodliehajú licencii
   nábytku, jeho častí a súčastí
   plastov, výrobky z plastov používané pri výrobe nábytku
   výrobky z obyčajných kovov používané na nábytok a drevené výrobky /úchytky, kovania závesy, zámky atď./
   ručných nástrojov na opracovanie dreva a ich častí a súčastí
   obrábacích strojov na opracovanie dreva
   hudobných nástrojov, častí, súčastí a príslušenstva týchto nástrojov
   gramofónových platní, magnetofónových pások a iných nahraných médií na záznam zvuku a obrazu
   tlačených kníh, hudobnín, novín, obrazov a iných výrobkov polygrafického priemyslu
   spotrebnej elektroniky, elektrických strojov, prístrojov a zariadení a ich častí a súčastí, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku, prístrojov na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, ich častí, súčastí a príslušenstvá na tieto prístroje
   kancelárskych strojov, prístrojov, počítačov, rozmnožovacích strojov, ich častí, súčastí a príslušenstva
   lekárskych nástrojov, prístrojov, pomôcok, diagnostických, laboratórnych zariadení
   umeleckých diel, starožitností
   osobných automobilov, dodávkových automobilov, motocyklov, bicyklov
   potravín
   kozmetických produktov, čistiacich prostriedkov
   stavebných hmôt a materiálov, ktoré nepodliehajú licencii
   vydavateľská činnosť v oblasti kníh, tlačiarenských výrobkov, gramofónových platní, hudobných nahrávok, videofilmov.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Varsányi ul. 1.mája 10 Tomášov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   18.04.1994Nové obchodné meno:
   ARBOR EUROTRADE, spol.s r.o. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   17.04.1994Zrušené obchodné meno:
   ARBOR EUROTRADE spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.03.1993Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Varsányi ul. 1.mája 10 Tomášov
   21.03.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Varsányi ul. 1.mája 10 Tomášov
   27.03.1991Nové obchodné meno:
   ARBOR EUROTRADE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   ul. 1.mája 10 Tomášov 900 44
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Zahranično- a vnútroobchodná činnosť v oblasti:
   drevených výrobkov, ktoré nepodliehajú licencii
   nábytku, jeho častí a súčastí
   plastov, výrobky z plastov používané pri výrobe nábytku
   výrobky z obyčajných kovov používané na nábytok a drevené výrobky /úchytky, kovania závesy, zámky atď./
   ručných nástrojov na opracovanie dreva a ich častí a súčastí
   obrábacích strojov na opracovanie dreva
   hudobných nástrojov, častí, súčastí a príslušenstva týchto nástrojov
   gramofónových platní, magnetofónových pások a iných nahraných médií na záznam zvuku a obrazu
   tlačených kníh, hudobnín, novín, obrazov a iných výrobkov polygrafického priemyslu
   spotrebnej elektroniky, elektrických strojov, prístrojov a zariadení a ich častí a súčastí, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku, prístrojov na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, ich častí, súčastí a príslušenstvá na tieto prístroje
   kancelárskych strojov, prístrojov, počítačov, rozmnožovacích strojov, ich častí, súčastí a príslušenstva
   lekárskych nástrojov, prístrojov, pomôcok, diagnostických, laboratórnych zariadení
   umeleckých diel, starožitností
   osobných automobilov, dodávkových automobilov, motocyklov, bicyklov
   potravín
   kozmetických produktov, čistiacich prostriedkov
   stavebných hmôt a materiálov, ktoré nepodliehajú licencii
   vydavateľská činnosť v oblasti kníh, tlačiarenských výrobkov, gramofónových platní, hudobných nahrávok, videofilmov.
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Varsányi ul. 1.mája 10 Tomášov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia