Create Invoice

PROTELCONT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PROTELCONT
PIN 17639581
TIN 2020362773
VAT number SK2020362773
Date create 03 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PROTELCONT
Nitrianska 32/A
90301
Senec
Financial information
Sales and income 455 887 €
Profit 25 139 €
Capital 842 541 €
Own capital -379 809 €
Contact Information
Email protelcont@protelcont.sk
Website http://www.protelcont.sk
Phone(s) +421245915023, +421245915022
Mobile phone(s) +421903514120
Fax(es) 0245915022
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 856,715
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 395,312
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 395,312
A.II.1. Land (031) - /092A/ 37,354
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 357,958
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 458,656
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 129,971
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 129,971
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 314,116
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 314,116
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 314,116
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 14,569
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 54
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 14,515
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,747
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,747
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 856,715
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -451,903
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,758
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,758
A.III. Other capital funds (413) 62,162
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -547,290
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 14,996
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -562,286
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,139
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,308,618
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 883,134
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 880,974
9. Liabilities from social fund (472) 2,160
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 164,382
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 96,732
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,732
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,927
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,816
7. Liabilities from social insurance (336) 9,644
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,626
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,637
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,574
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,574
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 255,528
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 454,586
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 455,887
II. Revenues from sales of own products (601) 397,800
III. Revenues from sale of services (602, 606) 23,689
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 33,097
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,301
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 419,857
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 111,957
D. Services (účtová group of 51) 103,884
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 156,421
E.1. Wages and salaries (521, 522) 113,446
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 39,040
4. Social expenses (527, 528) 3,935
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,657
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 27,684
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 27,684
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 14,902
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 352
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,030
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,648
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,932
O. Exchange rate losses (563) 11
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 9,921
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,931
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,099
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,139
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17639581 TIN: 2020362773 VAT number: SK2020362773
 • Registered seat: PROTELCONT, Nitrianska 32/A, 90301, Senec
 • Date create: 03 April 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Štefan Zborka Športová 3 Veľký Biel 27.11.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Štefan Zborka 2 258 € (33.4%) Športová 3 Veľký Biel
  Ing. Gabriel Agárdy 2 250 € (33.3%) Senec 903 01
  Juraj Sebök 2 250 € (33.3%) Senec 903 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.10.2010Nové sidlo:
   Nitrianska 32/A Senec 903 01
   07.10.2010Zrušené sidlo:
   Športová 3 Veľký Biel
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Agárdy Hollého 10 Senec 903 01
   Juraj Sebök Andreja Sládkoviča 1698/53 Senec 903 01
   Ing. Štefan Zborka Športová 119/3 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Zborka Športová 3 Veľký Biel
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriel Agárdy Hollého 10 Senec
   Juraj Sebök Pionierska 63 Senec
   Ing. Štefan Zborka Športová 3 Veľký Biel
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžad. osob. povolenie
   montáž, oprava, údržba, vývoj a realizácia elektr. zariadení
   inžinier. činnosť a poskyt. služieb v obl. elektron. a ekológie
   vývoj a prevádzk. prístr. na meranie elektr. a neelektr. veličín
   vykonávanie jemnomechanických a zámočníckych prác
   výroba individuálne vyrobených telemetrických staníc
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1a/ Vývoj a realizácia elektrických a elektronických zariadení a sústav
   b/ Inžinierska činnosť a poskytovanie služieb v oblasti elektroniky a ekológie
   c/ Vývoj a prevádzkovanie prístrojov na meranie elektrických a neelektrických veličín
   d/ Vývoj a realizácia rádiokomunikačných zariadení
   e/ Vykonávanie jemnomechanických a zámočníckych prác
   2/ Zahraničná-vnútroobchodná činnosť a sprostredkovanie v oblasti aktivít uvedených v bode II /1/ tejto zmluvy, ďalej v oblasti:
   výpočtovej techniky
   telekomunikácií
   spojovacej techniky
   zábavnej elektroniky
   kancelárskej techniky
   áut, strojárenských zariadení a ich súčiastok
   poľnohospodárskych produktov, živých zvierat, živých kvetín
   potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov
   zeleniny a ovocia vrátane južného ovocia
   akvaristického tovaru
   textílií a textilných výrobkov
   sklárskych výrobkov
   priemyselného tovaru
   stavebnín
   nábytku a nábytkárskych výrobkov
   3/ Realizácia nájmu strojov a zariadení - leasing
   4/ Veľkoobchodná agentúra a obchodno-poradenská činnosť
   5/ Obchodno-sprostredkovateľská činnosť v oblasti technicko-tvorivých produktov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.04.1991Nové obchodné meno:
   PROTELCONT, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Športová 3 Veľký Biel
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1a/ Vývoj a realizácia elektrických a elektronických zariadení a sústav
   b/ Inžinierska činnosť a poskytovanie služieb v oblasti elektroniky a ekológie
   c/ Vývoj a prevádzkovanie prístrojov na meranie elektrických a neelektrických veličín
   d/ Vývoj a realizácia rádiokomunikačných zariadení
   e/ Vykonávanie jemnomechanických a zámočníckych prác
   2/ Zahraničná-vnútroobchodná činnosť a sprostredkovanie v oblasti aktivít uvedených v bode II /1/ tejto zmluvy, ďalej v oblasti:
   výpočtovej techniky
   telekomunikácií
   spojovacej techniky
   zábavnej elektroniky
   kancelárskej techniky
   áut, strojárenských zariadení a ich súčiastok
   poľnohospodárskych produktov, živých zvierat, živých kvetín
   potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov
   zeleniny a ovocia vrátane južného ovocia
   akvaristického tovaru
   textílií a textilných výrobkov
   sklárskych výrobkov
   priemyselného tovaru
   stavebnín
   nábytku a nábytkárskych výrobkov
   3/ Realizácia nájmu strojov a zariadení - leasing
   4/ Veľkoobchodná agentúra a obchodno-poradenská činnosť
   5/ Obchodno-sprostredkovateľská činnosť v oblasti technicko-tvorivých produktov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Agárdy Hollého 10 Senec
   Juraj Sebök Pionierska 63 Senec
   Ing. Štefan Zborka Športová 3 Veľký Biel
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia