Create Invoice

SENECA TOURS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Business name SENECA TOURS
PIN 17640270
TIN 2020362817
VAT number SK2020362817
Date create 25 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SENECA TOURS
Lichnerova 40
90301
Senec
Financial information
Sales and income 9 910 360 €
Profit 13 080 €
Capital 647 369 €
Own capital 322 432 €
Contact Information
Phone(s) 0252630001, 0252630002, 0252630003, 0252630007, 0252630008, 0252630009, 0252637853, 0252637854, 0252
Fax(es) 0252495319
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 766,314
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 58,284
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 36,743
2. Software (013) - /073, 091A/ 36,743
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 21,541
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 21,541
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 672,473
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 9
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 260,355
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) -1,993
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -1,993
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,371
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 235,977
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 412,109
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,946
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 402,163
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 35,557
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 35,557
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 766,314
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 401,120
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,170
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,170
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 717
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 717
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 380,153
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 380,153
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,080
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 322,511
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,863
9. Liabilities from social fund (472) 2,863
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 317,416
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 299,801
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 299,801
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 9,818
7. Liabilities from social insurance (336) 6,118
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,623
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,232
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,232
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 42,683
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 294
4. Deferred income short-term (384A) 42,389
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 9,640,598
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 9,910,360
III. Revenues from sale of services (602, 606) 9,640,598
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 269,762
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,885,689
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 14,895
D. Services (účtová group of 51) 9,415,852
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 190,190
E.1. Wages and salaries (521, 522) 133,417
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 47,280
4. Social expenses (527, 528) 9,493
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 628
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 15,648
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 15,648
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 2,433
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 246,043
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,671
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 209,851
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,132
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 153
2. Other interest income (662A) 153
XII. Foreign exchange gains (663) 979
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,696
O. Exchange rate losses (563) 682
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,014
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,564
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,107
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 7,027
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,027
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,080
Date of updating data: 20.07.2016
Date of updating data: 20.07.2016
 • PIN :17640270 TIN: 2020362817 VAT number: SK2020362817
 • Registered seat: SENECA TOURS, Lichnerova 40, 90301, Senec
 • Date create: 25 March 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Daniela Vargová Komenského 38 Piešťany 921 01 31.10.2014
  Ing. Jozef Sedlár Jánošíkova 10 Senec 903 01 26.10.2015
  Mgr. Oliver Kluch Kríková 6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 26.10.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  TIP travel a.s. 750 € (10.5%) Piešťany 921 01
  Slovakia Travel 2 B.V. 6 420 € (89.5%) Amsterdam 1043GP Holandské kráľovstvo
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.07.2016Noví spoločníci:
   Slovakia Travel 2 B.V. Kingsfordweg 103 Amsterdam 1043GP Holandské kráľovstvo
   27.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Sedlár Jánošíkova 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 26.10.2015
   Mgr. Oliver Kluch Kríková 6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Vznik funkcie: 26.10.2015
   27.02.2015Noví spoločníci:
   TIP travel a.s. Teplická 74 Piešťany 921 01
   05.11.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Vargová Komenského 38 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 31.10.2014
   08.01.2009Nové sidlo:
   Lichnerova 40 Senec 903 01
   09.09.1997Nové predmety činnosti:
   taxi služba
   13.02.1995Nové predmety činnosti:
   nákúp a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   reklamno - propagačné činnosťi
   výroba tovarov z plastov
   služby cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.03.1991Nové obchodné meno:
   SENECA TOURS, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným