Create Invoice

TERMUS, obchodnoservisné družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TERMUS, obchodnoservisné družstvo
PIN 17642221
TIN 2020683775
Date create 19 August 1991
Company category Družstvo
Registered seat TERMUS, obchodnoservisné družstvo
Dunajská Lužná 737
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Profit -559 €
Capital 24 582 €
Own capital 17 539 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 24,503
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,503
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 6,519
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 6,294
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,294
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 124
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 17,984
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 17,984
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 24,503
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,980
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 15,128
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 15,128
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,411
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,763
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -352
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -559
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,523
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 67
2. Other provisions (459A, 45X) 67
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 7,456
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 6,253
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,253
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 334
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 258
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 80
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -78
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Income tax expense current (591, 595) 481
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -559
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266620.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17642221 TIN: 2020683775
 • Registered seat: TERMUS, obchodnoservisné družstvo, Dunajská Lužná 737, 90042, Dunajská Lužná
 • Date create: 19 August 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Doc.Ing. Ján Lešinský, CSc. predseda 724 Dunajská Lužná 04.12.1997
  RNDr. Vladimír Mocko podpredseda 724 Dunajská Lužná 04.12.1997
  PhDr. Stanislav Bajaník člen 714 Dunajská Lužná 04.12.1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.12.1997Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Ján Lešinský , CSc. - predseda predstavenstva 724 Dunajská Lužná
   RNDr. Vladimír Mocko - podpredseda predstavenstva 724 Dunajská Lužná
   PhDr. Stanislav Bajaník - člen predstavenstva 714 Dunajská Lužná
   03.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Határ - podpredseda
   Ing. Peter Hermann - člen predstavenstva
   Ing. Milan Chalmovský - predseda družstva
   Ing. Michal Varchola - člen predstavenstva
   Ing. Pavol Záhorák - člen predstavensta
   19.08.1991Nové obchodné meno:
   TERMUS, obchodnoservisné družstvo
   Nové sidlo:
   737 Dunajská Lužná
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   je orientovaný predovšetkým na uspokojovanie potrieb bývania svojich členov a potrieb obyvateľov obce. Ide najmä o: spravovanie majetku objektu kotolne na sídlisku, výrobu a dodávku tepla
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Határ - podpredseda
   Ing. Peter Hermann - člen predstavenstva
   Ing. Milan Chalmovský - predseda družstva
   Ing. Michal Varchola - člen predstavenstva
   Ing. Pavol Záhorák - člen predstavensta