Create Invoice

H E M A N A - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name H E M A N A
PIN 17643490
TIN 2020356888
Date create 25 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat H E M A N A
Kostolište 84
90062
Kostolište
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17643490 TIN: 2020356888
 • Registered seat: H E M A N A, Kostolište 84, 90062, Kostolište
 • Date create: 25 July 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Helena Geletová 84 Kostolište 13.12.1994
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Helena Geletová 6 639 € (100%) 84 Kostolište
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.10.2004Noví spoločníci:
   Helena Geletová 84 Kostolište 900 62
   01.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Helena Geletová 84 Kostolište
   13.12.1994Nové sidlo:
   84 Kostolište 900 62
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti v tuzemsku i zahraničí s výnimkou komodít, na ktoré sa vzťahujú osobitené predpisy
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   propagácia výrobkov a služieb
   činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   Noví spoločníci:
   Helena Geletová 84 Kostolište
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Geletová 84 Kostolište
   12.12.1994Zrušené sidlo:
   84 Kostolište
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR, v zahraničí formou poradenskej a konzultačnej činnosti obchodného zastupovania, propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre československé osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmluvy o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb
   sprostredkovanie reexportu tovaru pre čsl. osoby a pre zahraničné osoby
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou uvedených nar. vlády ČSFR č. 8/91 Zb.
   vykonávanie veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti - kúpa tovaru v ČSFR a jeho priamy predaj v zahraničí a naopak
   prijímanie služieb od čsl. a zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Zrušeny spoločníci:
   Helena Geletová 84 Kostolište
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.07.1991Nové obchodné meno:
   H E M A N A spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   84 Kostolište
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR, v zahraničí formou poradenskej a konzultačnej činnosti obchodného zastupovania, propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre československé osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmluvy o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb
   sprostredkovanie reexportu tovaru pre čsl. osoby a pre zahraničné osoby
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou uvedených nar. vlády ČSFR č. 8/91 Zb.
   vykonávanie veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti - kúpa tovaru v ČSFR a jeho priamy predaj v zahraničí a naopak
   prijímanie služieb od čsl. a zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Noví spoločníci:
   Helena Geletová 84 Kostolište
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia