Create Invoice

Vojtech Švingál - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vojtech Švingál
PIN 22643249
TIN 1025313850
Date create 13 December 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Vojtech Švingál
Humenské nám. 7
85107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :22643249 TIN: 1025313850
 • Registered seat: Vojtech Švingál, Humenské nám. 7, 85107, Bratislava
 • Date create: 13 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Vojtech Švingál Dzeržinského 7 Bratislava
   16.03.1993Nové obchodné meno:
   Vojtech Švingál
   Nové sidlo:
   Humenské nám. 7 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   odborné poradenstvo v oblasti využívania geofondu hospodárskych zvierat
   15.03.1993Zrušené obchodné meno:
   Švingál
   Zrušené sidlo:
   Dzeržinského 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   technicko-poradenská a obchodná činnosť v oblasti: odborné a technické informácie o chove a spôsoboch ďalšieho zušľachťovania hospodárskych zvierat, odborné poradenstvo týkajúce sa výberu jatočných hospodárskych zvierat určených na porážku, inštruktáže o správnom využívaní genofondu hospodárskych zvierat, s ohľadom na efektívne využívanie krmív, sprostredkovanie nákupu a predaja hospodárskych zvietat včítane ich produktov a výrobkov z nich.
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   Švingál
   Nové sidlo:
   Dzeržinského 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   technicko-poradenská a obchodná činnosť v oblasti: odborné a technické informácie o chove a spôsoboch ďalšieho zušľachťovania hospodárskych zvierat, odborné poradenstvo týkajúce sa výberu jatočných hospodárskych zvierat určených na porážku, inštruktáže o správnom využívaní genofondu hospodárskych zvierat, s ohľadom na efektívne využívanie krmív, sprostredkovanie nákupu a predaja hospodárskych zvietat včítane ich produktov a výrobkov z nich.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing Vojtech Švingál Dzeržinského 7 Bratislava