Create Invoice

NEUMANN-INVIS inžiniersko-vzdelávací servis - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NEUMANN-INVIS inžiniersko-vzdelávací servis
Status Destroyed
PIN 22655336
Date create 11 November 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat NEUMANN-INVIS inžiniersko-vzdelávací servis
Mýtna 23
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :22655336
 • Registered seat: NEUMANN-INVIS inžiniersko-vzdelávací servis, Mýtna 23, Bratislava
 • Date create: 11 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.07.1994Zrušené obchodné meno:
   NEUMANN-INVIS inžiniersko-vzdelávací servis
   Zrušené sidlo:
   Mýtna 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti:
   plastov, kovových paliet a konštrukcií, cementu, slinku, vápence, spotrebnej elektroniky, potrieb pre domácnosť, drobnej mechanizácie, drogistického tovaru, odevov.
   Zahranično-obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 10.12.1990, č.j. 13/15141/Ře/90, reg. č. 108005362 v tomto rozsahu:
   1. Dovoz vecí k zabezpečeniu činnosti firmy, mimo vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   2. Vývoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou rozsahu povolenia.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb formou
   činnosti v oblasti vzdelávania a infomatiky
   poradensko-konzultačnej činnosti
   4. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet čs. osôb.
   5. Vývoz, dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonávaniu ktorých je potrebné povolenie na zahranično-obchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 4 rozsahu povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. RNDr. Ján Neumann Chlumeckého 13 Bratislava
   11.11.1990Nové obchodné meno:
   NEUMANN-INVIS inžiniersko-vzdelávací servis
   Nové sidlo:
   Mýtna 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti:
   plastov, kovových paliet a konštrukcií, cementu, slinku, vápence, spotrebnej elektroniky, potrieb pre domácnosť, drobnej mechanizácie, drogistického tovaru, odevov.
   Zahranično-obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 10.12.1990, č.j. 13/15141/Ře/90, reg. č. 108005362 v tomto rozsahu:
   1. Dovoz vecí k zabezpečeniu činnosti firmy, mimo vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   2. Vývoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou rozsahu povolenia.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb formou
   činnosti v oblasti vzdelávania a infomatiky
   poradensko-konzultačnej činnosti
   4. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet čs. osôb.
   5. Vývoz, dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonávaniu ktorých je potrebné povolenie na zahranično-obchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 4 rozsahu povolenia.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. RNDr. Ján Neumann Chlumeckého 13 Bratislava