Create Invoice

Rudolf Krátky - DANUBE - COMMERCE - TOUR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Rudolf Krátky - DANUBE - COMMERCE - TOUR
PIN 22658122
Date create 17 December 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Rudolf Krátky - DANUBE - COMMERCE - TOUR
Štefánikova 15
81105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :22658122
 • Registered seat: Rudolf Krátky - DANUBE - COMMERCE - TOUR, Štefánikova 15, 81105, Bratislava
 • Date create: 17 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Rudolf Krátky
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   Rudolf Krátky - DANUBE - COMMERCE - TOUR
   Nové sidlo:
   Štefánikova 15 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálnu licenciu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   zmenárenská činnosť
   pohostinská činnosť/príprava a predaj jedál, nápojov, polotovarov, doplnkový predaj potravinárskehomtovaru/
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   cestná motorová doprava/vykonávanie verejnej cestnej hromadnej nepravidelnej dopravy osôb/
   vykonávanie verejnej cestnej nákladnej dopravy
   07.03.1993Zrušené obchodné meno:
   DANUBE - COMMERCE - TOUR
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb cestovných kancelárií požičiavanie motorových vozidiel, vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti cestovného ruchu, obchodná činnosť na nákup, predaj potravinárskeho a spotrebného tovaru /vrátane elektroniky/ a suvenírov
   povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané v Prahe dňa 18.2.1991 FMZO č.j. 13/909/Ku/91 reg.č. 108007095 v rozsahu:
   1. vývoz vecí v tomto rozsahu: - maso a mastné výrobky 0201,0202,0203 - syry 0406902
   2. vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   3. poskytovanie, organizovanie a sprostredkovanie hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu zahraničným osobám na území ČR a na území SR a zahraničným a tuzemským osobám v zahraničí
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poradenskej a konzultačnej činnosti, obchodného zastúpenia a zahraničných cestovných kancelárií a firiem a formou požičiavania áut
   18.03.1991Nové predmety činnosti:
   povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané v Prahe dňa 18.2.1991 FMZO č.j. 13/909/Ku/91 reg.č. 108007095 v rozsahu:
   1. vývoz vecí v tomto rozsahu: - maso a mastné výrobky 0201,0202,0203 - syry 0406902
   2. vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   3. poskytovanie, organizovanie a sprostredkovanie hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu zahraničným osobám na území ČR a na území SR a zahraničným a tuzemským osobám v zahraničí
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poradenskej a konzultačnej činnosti, obchodného zastúpenia a zahraničných cestovných kancelárií a firiem a formou požičiavania áut
   17.12.1990Nové obchodné meno:
   DANUBE - COMMERCE - TOUR
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb cestovných kancelárií požičiavanie motorových vozidiel, vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti cestovného ruchu, obchodná činnosť na nákup, predaj potravinárskeho a spotrebného tovaru /vrátane elektroniky/ a suvenírov
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing Rudolf Krátky