Create Invoice

EDON - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EDON
Status Destroyed
PIN 30229197
TIN 2020459518
Date create 12 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EDON
Bojná 784
95601
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30229197 TIN: 2020459518
 • Registered seat: EDON, Bojná 784, 95601, Bratislava
 • Date create: 12 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.02.2002Nové sidlo:
   Bojná 784 Topoľčany 956 01
   14.02.2002Zrušené sidlo:
   Martinčekova 28 Bratislava 821 09
   17.09.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom strojov a zariadení
   sprostredkovanie kúpy a prenájmu nehnuteľností
   16.09.2001Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba - § 3 písm. a/, body 1-10, zákona č. 379/97 Z.z., o SBS a podobných činnostiach podľa licencie č. KRP-12-34/PP-B-98, zo dňa 31.08.1998, vydanej KR PZ v Banskej Bystrici, č. PS 000087.
   10.05.2001Nové obchodné meno:
   EDON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 28 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Dušan Pataši Martinčekova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Pataši Martinčekova 28 Bratislava
   09.05.2001Zrušené obchodné meno:
   READY spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 8 Banská Bystrica 974 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kočajda Radvanská cesta 25 Banská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kočajda Radvanská cesta 25 Banská Bystrica
   17.03.1999Noví spoločníci:
   Ivan Kočajda Radvanská cesta 25 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Radvanská cesta 25 Banská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   09.12.1998Nové predmety činnosti:
   strážna služba - § 3 písm. a/, body 1-10, zákona č. 379/97 Z.z., o SBS a podobných činnostiach podľa licencie č. KRP-12-34/PP-B-98, zo dňa 31.08.1998, vydanej KR PZ v Banskej Bystrici, č. PS 000087.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   ochranu majetku a osôb, detektívne služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Buran Trieda SNP 37 Banská Bystrica
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Radvanská cesta 25 Banská Bystrica
   29.11.1998Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovatov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Tr. SNP 10 Banská Bystrica
   19.03.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Buran Trieda SNP 37 Banská Bystrica
   18.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.02.1996Nové sidlo:
   Nám. SNP 8 Banská Bystrica 974 00
   Noví spoločníci:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Tr. SNP 10 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Radvanská cesta 25 Banská Bystrica
   11.02.1996Zrušené sidlo:
   Švermova 43 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Tr. SNP 10 Banská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Tr. SNP 10 Banská Bystrica
   11.08.1993Noví spoločníci:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Tr. SNP 10 Banská Bystrica
   10.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Peter Gregor Bakossova 18 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Tr. SNP 10 Banská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Gregor Bakossova 18 Banská Bystrica
   08.01.1993Nové obchodné meno:
   READY spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovatov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   reklamná a propagačná činnosť
   ochranu majetku a osôb, detektívne služby
   Noví spoločníci:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Peter Gregor Bakossova 18 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Tr. SNP 10 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Gregor Bakossova 18 Banská Bystrica
   07.01.1993Zrušené obchodné meno:
   GAIA, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov všetkého druhu s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné oprávnenie podľa osobitných právnych predpisov
   zahranično-obchodná činnosť - export-import tovarov všetkého druhu okrem tých, kde sa na základe všeobecných právnych predpisov vyžaduje osobitné povolenie, licencia
   zabezpečenie výstav a ukážok
   zastupovanie fyzických a právnických osôb na území ČSFR
   oprava motorových vozidiel a strojov, autoservis
   chov, produkcia a spracovanie poľnohospodárskych produktov, chovných zvierat a drobných úžitkových zvierat
   výroba nábytku
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Tr. SNP 10 Banská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Michelík Umanského 7 Banská Bystrica
   08.07.1992Nové obchodné meno:
   GAIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švermova 43 Banská Bystrica 974 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov všetkého druhu s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné oprávnenie podľa osobitných právnych predpisov
   zahranično-obchodná činnosť - export-import tovarov všetkého druhu okrem tých, kde sa na základe všeobecných právnych predpisov vyžaduje osobitné povolenie, licencia
   zabezpečenie výstav a ukážok
   zastupovanie fyzických a právnických osôb na území ČSFR
   oprava motorových vozidiel a strojov, autoservis
   chov, produkcia a spracovanie poľnohospodárskych produktov, chovných zvierat a drobných úžitkových zvierat
   výroba nábytku
   Noví spoločníci:
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Tr. SNP 10 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdenko Ďurčík Okružná 4 Banská Bystrica
   Ivan Kočajda Tr. SNP 10 Banská Bystrica
   Ján Michelík Umanského 7 Banská Bystrica