Create Invoice

Podnik pre chov koní, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Podnik pre chov koní, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 30415471
Date create 01 September 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Podnik pre chov koní, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30415471
 • Registered seat: Podnik pre chov koní, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 September 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.02.1993Zrušené obchodné meno:
   Podnik pre chov koní, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   riadenie a skvalitňovanie chovateľských programov šľachtiteľských chovov a zemského chovu
   zabezpečovanie produkcie plemenných žrebcov a kobýl pre zemský chov a šľachtiteľské chovy
   organizovanie a riadenie testovania výkonnosti dostihových a športových koní
   vyhodnocovanie výsledkov kontroly dedičnosti, úžitkovosti a reprodukcie v chove koní
   vedenie plemenných kníh, vedenie potrebnej evidencie a označovanie koní
   udržiavanie cenného genofondu u nás chovaných plemnien koní
   zabezpečovanie vývoja a výskumu v chove koní v potrebnom rozsahu
   vykonávanie: osvetovej a publikačnej činnosti : poľnohospodárskej výroby chov zvierat a rastlinná výroba
   produkcia a predaj plemenných a chovných zvierat
   obchodná činnosť a poskytovanie služieb hlavne v oblasti typov - rekreačných a turistických služieb, výcviku v odchove koní, stávkovej činnosti súvisiace s dostihovou prevádzkou
   zahranično-obchodná činnosť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Zdeněk Goščík Dlhá 10 Nitra
   01.09.1991Nové obchodné meno:
   Podnik pre chov koní, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   riadenie a skvalitňovanie chovateľských programov šľachtiteľských chovov a zemského chovu
   zabezpečovanie produkcie plemenných žrebcov a kobýl pre zemský chov a šľachtiteľské chovy
   organizovanie a riadenie testovania výkonnosti dostihových a športových koní
   vyhodnocovanie výsledkov kontroly dedičnosti, úžitkovosti a reprodukcie v chove koní
   vedenie plemenných kníh, vedenie potrebnej evidencie a označovanie koní
   udržiavanie cenného genofondu u nás chovaných plemnien koní
   zabezpečovanie vývoja a výskumu v chove koní v potrebnom rozsahu
   vykonávanie: osvetovej a publikačnej činnosti : poľnohospodárskej výroby chov zvierat a rastlinná výroba
   produkcia a predaj plemenných a chovných zvierat
   obchodná činnosť a poskytovanie služieb hlavne v oblasti typov - rekreačných a turistických služieb, výcviku v odchove koní, stávkovej činnosti súvisiace s dostihovou prevádzkou
   zahranično-obchodná činnosť.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Zdeněk Goščík Dlhá 10 Nitra