Create Invoice

H Y D R O U N I O N - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name H Y D R O U N I O N
PIN 30416159
TIN 2020300260
Date create 03 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat H Y D R O U N I O N
Mýtna 2
81105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30416159 TIN: 2020300260
 • Registered seat: H Y D R O U N I O N, Mýtna 2, 81105, Bratislava
 • Date create: 03 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava 23.04.1999
  Ing. Vincent Straka V Záhradách 32 Bratislava 23.04.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Vladimír Chrobák 17 759 € (50%) Schillerova 9 Bratislava
  Ing. Vincent Straka 17 759 € (50%) V Záhradách 32 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincent Straka V Záhradách 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincent Straka V Záhradách 32 Bratislava
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincenc Straka V Záhradách 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincenc Straka V Záhradách 32 Bratislava
   02.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincenc Straka V Záhradách 32 Bratislava
   01.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincenc Straka V Záhradách 32 Bratislava
   19.01.1995Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   projektová činnosť v investičnej výstavbe, poradenská činnosť a inžienierska činnosť v invetičnej výstavbe
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych stavieb
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu, projektovej, inžinierskej činnosti, stavebnej činnosti
   prevádzka a údržba vodovodných a kanalizačných zariadení
   výroba elektriny malej vodnej elektrárne
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincenc Straka V Záhradách 32 Bratislava
   18.01.1995Zrušené sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   projektová činnosť v investičnej výstavbe, poradenská činnosť a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych stavieb
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu, projektovej, inžinierskej činnosti, stavebnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincenc Straka V Záhradách 32 Bratislava
   Ing. Gustáv Zatkalík Kuklovská 51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Zatkalík Kuklovská 51 Bratislava
   17.05.1993Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   projektová činnosť v investičnej výstavbe, poradenská činnosť a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych stavieb
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu, projektovej, inžinierskej činnosti, stavebnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincenc Straka V Záhradách 32 Bratislava
   Ing. Gustáv Zatkalík Kuklovská 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincenc Straka V Záhradách 32 Bratislava
   Ing. Gustáv Zatkalík Kuklovská 51 Bratislava
   16.05.1993Zrušené sidlo:
   Mýtna 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie projektových, konzultačných a prieskumných prác, najmä v oblasti vodného hospodárstva, ekológie, poľnohospodárstva, priemyselných odvetví, rekreačných a kúpeľných zariadení, monitorovacích systémov, inžinierskych a dopravných sietí a pozemných objektov, súvisiacich s predmetom hlavnej činnosti
   2/ poskytovanie technickej pomoci, inžinierskych, informačných, sprostredkovateľských a servisných služieb pri výstavbe objektov a zariadení, uvádzaní stavieb do prevádzky, vrátane zaškolenia obsluhy
   3/ vykonávanie inej hospodárskej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu prác v základných odboroch podnikania
   4/ vykonávanie obchodnej, sprostredkovateľskej a obstarávateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Gustáv Zatkalík Kuklovská 51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   H Y D R O U N I O N , spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie projektových, konzultačných a prieskumných prác, najmä v oblasti vodného hospodárstva, ekológie, poľnohospodárstva, priemyselných odvetví, rekreačných a kúpeľných zariadení, monitorovacích systémov, inžinierskych a dopravných sietí a pozemných objektov, súvisiacich s predmetom hlavnej činnosti
   2/ poskytovanie technickej pomoci, inžinierskych, informačných, sprostredkovateľských a servisných služieb pri výstavbe objektov a zariadení, uvádzaní stavieb do prevádzky, vrátane zaškolenia obsluhy
   3/ vykonávanie inej hospodárskej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu prác v základných odboroch podnikania
   4/ vykonávanie obchodnej, sprostredkovateľskej a obstarávateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Gustáv Zatkalík Kuklovská 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia