Create Invoice

TOPS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TOPS
Status Destroyed
PIN 30416817
Date create 08 November 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TOPS
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30416817
 • Registered seat: TOPS, Bratislava
 • Date create: 08 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.07.2004Zrušené obchodné meno:
   TOPS, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebná výroba včítane výroby stavebných materiálov a technológií pre stavy
   dodávky stavebných a zemných prác, technológií
   poradenská,konzultačná, inžinierska a technická pomoc v stavebníctve a investičnej výstavbe
   obchodná činnosť včítane zahranično-obchodnej činnosti s výnimkou vecí, podľa vládneho nar. č. 256/1990 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť, zastupovanie tuzemských a zahradničných firiem
   spoločnosť je oprávnená zakladať v zahraničí alebo sa podielať účasťou na zahraničných subjektoch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.08.1994Nové obchodné meno:
   TOPS, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.08.1994Zrušené obchodné meno:
   TOPS a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   František Blažek - predseda predstavenstva Luční4570 Zlín Česká republika
   František Blažek - predseda predstavenstva Luční 4570 Zlín Česká republika
   Ing.Vladimír Rozsypal - námestník predsedu predstavenstva bří Jaroň-ku 4063 Zlín Česká republika
   Ing. Jaromír Vyoral - člen predstavenstva Vídeňská 35 Brno Česká republika
   29.09.1992Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   František Blažek - predseda predstavenstva Luční4570 Zlín Česká republika
   František Blažek - predseda predstavenstva Luční 4570 Zlín Česká republika
   Ing.Vladimír Rozsypal - námestník predsedu predstavenstva bří Jaroň-ku 4063 Zlín Česká republika
   Ing. Jaromír Vyoral - člen predstavenstva Vídeňská 35 Brno Česká republika
   28.09.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   František Blažek - člen predstavenstva Luční4570 Zlín Česká republika
   Ing. Zdeněk Vítek - predseda predstavenstva NadStráněmi 4676 Zlín Česká republika
   Pavel Vorel - námestník predsedu U náhonu 126 Zlín Česká republika
   08.11.1991Nové obchodné meno:
   TOPS a.s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   stavebná výroba včítane výroby stavebných materiálov a technológií pre stavy
   dodávky stavebných a zemných prác, technológií
   poradenská,konzultačná, inžinierska a technická pomoc v stavebníctve a investičnej výstavbe
   obchodná činnosť včítane zahranično-obchodnej činnosti s výnimkou vecí, podľa vládneho nar. č. 256/1990 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť, zastupovanie tuzemských a zahradničných firiem
   spoločnosť je oprávnená zakladať v zahraničí alebo sa podielať účasťou na zahraničných subjektoch
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   František Blažek - člen predstavenstva Luční4570 Zlín Česká republika
   Ing. Zdeněk Vítek - predseda predstavenstva NadStráněmi 4676 Zlín Česká republika
   Pavel Vorel - námestník predsedu U náhonu 126 Zlín Česká republika