Create Invoice

FINCO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FINCO
PIN 30774241
TIN 2020299710
VAT number SK2020299710
Date create 27 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FINCO
Senická 6
81104
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 600 €
Profit -26 €
Capital 28 623 €
Own capital 3 857 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 21,950
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,950
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 4,916
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,916
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 15,792
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 15,792
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,792
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,242
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,152
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 90
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 21,950
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,831
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -3,114
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -3,114
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,119
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 4,265
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,948
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,948
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 317
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,854
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,600
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,600
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,580
D. Services (účtová group of 51) 3,580
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 20
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 46
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -46
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -26
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774241 TIN: 2020299710 VAT number: SK2020299710
 • Registered seat: FINCO, Senická 6, 81104, Bratislava
 • Date create: 27 November 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava 811 04 05.06.2000
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  MUDr. Dušan Mašura 6 639 € (100%) Senická 6 Bratislava 811 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.06.2000Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava 811 04
   04.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľnosti
   leasing, prenájom strojov a prístrojov
   organizovanie vzdelávacích a preškoľovacích kurzov
   23.02.1996Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti voľnej živnosti
   reklamná a fotografická činnosť
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   22.02.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyšie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   poskytovanie služieb súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom podnikania, predovšetkým odborno-poradenských a konzultačných
   nakladateľská činnosť, vydávanie neperiodických publikácií a vydávanie periodických publikácií po ich registrácií príslušným štátnym orgánom
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná a fotografická činnosť
   prenájom základných prosriedkov - leasing
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   poskytovanie ubytovacích služieb a služieb verejného stravovania
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania parkovania a ochrany vozidiel
   výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   montáž a oprava strojov, strojných zariadení a dopravných prostriedkov
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   FINCO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senická 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyšie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   poskytovanie služieb súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom podnikania, predovšetkým odborno-poradenských a konzultačných
   nakladateľská činnosť, vydávanie neperiodických publikácií a vydávanie periodických publikácií po ich registrácií príslušným štátnym orgánom
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná a fotografická činnosť
   prenájom základných prosriedkov - leasing
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   poskytovanie ubytovacích služieb a služieb verejného stravovania
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania parkovania a ochrany vozidiel
   výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   montáž a oprava strojov, strojných zariadení a dopravných prostriedkov
   Noví spoločníci:
   Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia