Create Invoice

SAFREMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SAFREMA
Status Destroyed
PIN 30774322
Date create 10 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SAFREMA
Svätoplukova 31
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774322
 • Registered seat: SAFREMA, Svätoplukova 31, 82108, Bratislava
 • Date create: 10 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.01.2006Zrušené obchodné meno:
   SAFREMA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
   sprostredkovanie prác a služieb
   inžinierska činnosť
   zastupovanie firiem
   marketingová činnosť - prieskum trhu
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierske stavby
   servis pre priemyselné stroje a zariadenia s výnimkou zásahu do elektrických častí týchto zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Černý , CSc. Sasinkova 9 Bratislava
   SAFREMA AB Kungsgatan 27 Stokholm 111 56 Švédske kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Černý , CSc. - riaditeľ Sasinkova 9 Bratislava
   17.06.1994Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
   sprostredkovanie prác a služieb
   inžinierska činnosť
   zastupovanie firiem
   marketingová činnosť - prieskum trhu
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierske stavby
   servis pre priemyselné stroje a zariadenia s výnimkou zásahu do elektrických častí týchto zariadení
   16.06.1994Zrušené sidlo:
   Robotnícka 1 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, informačná, konzultačná a marketingová činnosť pre fyziké i právnické osoby ČSFR i zahraničia
   sprostredkovanie predaja a nákupu v ČSFR i zahraničí: prác, služieb a výrobkov priemyselnej, hutníckej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárenskej, elektrotechnickej a textilnej výroby pre fyzické i právnické osoby z ČSFR i zahraničia
   zastupovanie zahraničnýh fyzických i právnických osôb na území ČSFR v oblasti podnikania a podnikateľských aktivít
   nákup a predaj v ČSFR i zahraničí: strojov, zariadení, výrobkov všetkého druhu ako i dovoz a vývoz surovín a materiálov pre potreby priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, hutníckej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárenskej, elektrotechnickej a textilnej výroby na vlastný účet
   inžinierska činnosť
   09.09.1992Nové sidlo:
   Robotnícka 1 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Černý , CSc. Sasinkova 9 Bratislava
   SAFREMA AB Kungsgatan 27 Stokholm 111 56 Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Černý , CSc. - riaditeľ Sasinkova 9 Bratislava
   08.09.1992Zrušené sidlo:
   Sasinkova 9 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Černý , CSc. Sasinkova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.1991Nové obchodné meno:
   SAFREMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, informačná, konzultačná a marketingová činnosť pre fyziké i právnické osoby ČSFR i zahraničia
   sprostredkovanie predaja a nákupu v ČSFR i zahraničí: prác, služieb a výrobkov priemyselnej, hutníckej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárenskej, elektrotechnickej a textilnej výroby pre fyzické i právnické osoby z ČSFR i zahraničia
   zastupovanie zahraničnýh fyzických i právnických osôb na území ČSFR v oblasti podnikania a podnikateľských aktivít
   nákup a predaj v ČSFR i zahraničí: strojov, zariadení, výrobkov všetkého druhu ako i dovoz a vývoz surovín a materiálov pre potreby priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, hutníckej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárenskej, elektrotechnickej a textilnej výroby na vlastný účet
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Černý , CSc. Sasinkova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia