Create Invoice

DREHSCHEIBE - správa a prevádzkovanie - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DREHSCHEIBE - správa a prevádzkovanie
PIN 30774527
TIN 2020838578
Date create 02 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DREHSCHEIBE - správa a prevádzkovanie
Miletičova 40
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774527 TIN: 2020838578
 • Registered seat: DREHSCHEIBE - správa a prevádzkovanie, Miletičova 40, 82108, Bratislava
 • Date create: 02 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Marian Kráľ Lombardiniho 5 Bratislava 831 03 21.12.1993
  Günter Schuster Mýtna 1 Bratislava 811 07 21.12.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Günter Schuster 1 328 € (20%) Mýtna 1 Bratislava 811 07
  Peter Kraľovič 1 328 € (20%) Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
  Wolfgang Cejda 1 328 € (20%) Gänsendorf 2230 Rakúsko
  Peter Düll 1 328 € (20%) Wien 1040 Rakúsko
  Mag. Walter Tributsch 1 328 € (20%) Wien Rakúsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.12.1993Noví spoločníci:
   Peter Kraľovič Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Wolfgang Cejda Bochfliessweg 19/32 Gänsendorf 2230 Rakúsko
   Peter Düll Joh. StrauBgasse 30 Wien 1040 Rakúsko
   Günter Schuster 18 Neudorf 2135 Rakúsko
   Mag. Walter Tributsch LandstraBerhauptstr. 5 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Marian Kráľ Lombardiniho 5 Bratislava 831 03
   Günter Schuster Mýtna 1 Bratislava 811 07
   20.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Wolfgang CEJDA Bochfliessweg 19/32 Gänsendorf 2230 Rakúsko
   Peter DÜLL Joh. StrauBgasse 30 Wien 1040 Rakúsko
   Günter SCHUSTER 18 Neudorf 2135 Rakúsko
   Mag. Walter TRIBUTSCH LandstraBerhauptstr. 5 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Wolfgang Cejda Miletičova 40 Bratislava
   15.03.1993Nové sidlo:
   Miletičova 40 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
   nákup a predaj nehnuteľnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Wolfgang CEJDA Bochfliessweg 19/32 Gänsendorf 2230 Rakúsko
   Peter DÜLL Joh. StrauBgasse 30 Wien 1040 Rakúsko
   Günter SCHUSTER 18 Neudorf 2135 Rakúsko
   Mag. Walter TRIBUTSCH LandstraBerhauptstr. 5 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Wolfgang Cejda Miletičova 40 Bratislava
   14.03.1993Zrušené sidlo:
   Miletičova 40 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Sprostredkovanie reklamy v rôznych médiach, predovšetkým v rádiu, televízii a tlači.
   b/ Realizácia a predaj reklamných vysielaní pre domáce a zahraničné masovokomunikačné prostriedky, predovšetkým pre rádio, televíziu a tlač.
   c/ Nákup a predaj tovaru všetkého druhu, s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie.
   d/ Koncepčná činnosť, plánovanie a prevedenie reklamných činnosti, prevádzanie marketingu.
   e/ Produkcia reklamných kampani, reklamných filmov a ziskávanie klientov v tomto sektore.
   f/ Zastupovanie zákazníka na obchodných rokovaniach, prevzatie obchodných rokovani.
   g/ Podielanie sa na podnikaní a obchode /investičná činnosť/.
   h/ Vydávanie gramofónových platni, magnetofónových pások, kompaktných diskov a a nosičov zvuku všeobecne, produkcia videoklipov a hudobných videokaziet.
   i/ Iná vydávateľská činnosť všetkého druhu s výnimkou činnosti na ktoré je treba osobitné povolenie príslušných predpisov.
   j/ Práca s umeleckými dielami - ich vyhľadávanie, nákup, sprostredkovanie predaja, ako i predaj, s výnimkou umeleckých diel, na prácu s ktorými je potrebné zvláštne povolenie v zmysle príslušných predpisov.
   k/ Prevádzkovanie realitnej kancelárie, ako i spravovanie a údržba nehnuteľnosti.
   l/ Prevádzkovanie reštauracii, nočných podnikov, hotelov a stánkov na rýchle občerstvenie.
   m/ Vedľajšie úkony spojené neoddeliteľne s činnosťou uvedenou pod bodmi a/ - l/ s výnimkou bankových obchodov.
   Zrušeny spoločníci:
   Wolfgang CEJDA Bochfliessweg 19/32 Gänsendorf 2230 Rakúsko
   Peter DÜLL Joh. StrauBgasse 30 Wien 1040 Rakúsko
   Günter SCHUSTER 18 Neudorf 2135 Rakúsko
   Mag. Walter TRIBUTSCH LandstraBerhauptstr. 5 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.12.1991Nové obchodné meno:
   DREHSCHEIBE - správa a prevádzkovanie, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 40 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Sprostredkovanie reklamy v rôznych médiach, predovšetkým v rádiu, televízii a tlači.
   b/ Realizácia a predaj reklamných vysielaní pre domáce a zahraničné masovokomunikačné prostriedky, predovšetkým pre rádio, televíziu a tlač.
   c/ Nákup a predaj tovaru všetkého druhu, s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie.
   d/ Koncepčná činnosť, plánovanie a prevedenie reklamných činnosti, prevádzanie marketingu.
   e/ Produkcia reklamných kampani, reklamných filmov a ziskávanie klientov v tomto sektore.
   f/ Zastupovanie zákazníka na obchodných rokovaniach, prevzatie obchodných rokovani.
   g/ Podielanie sa na podnikaní a obchode /investičná činnosť/.
   h/ Vydávanie gramofónových platni, magnetofónových pások, kompaktných diskov a a nosičov zvuku všeobecne, produkcia videoklipov a hudobných videokaziet.
   i/ Iná vydávateľská činnosť všetkého druhu s výnimkou činnosti na ktoré je treba osobitné povolenie príslušných predpisov.
   j/ Práca s umeleckými dielami - ich vyhľadávanie, nákup, sprostredkovanie predaja, ako i predaj, s výnimkou umeleckých diel, na prácu s ktorými je potrebné zvláštne povolenie v zmysle príslušných predpisov.
   k/ Prevádzkovanie realitnej kancelárie, ako i spravovanie a údržba nehnuteľnosti.
   l/ Prevádzkovanie reštauracii, nočných podnikov, hotelov a stánkov na rýchle občerstvenie.
   m/ Vedľajšie úkony spojené neoddeliteľne s činnosťou uvedenou pod bodmi a/ - l/ s výnimkou bankových obchodov.
   Noví spoločníci:
   Wolfgang CEJDA Bochfliessweg 19/32 Gänsendorf 2230 Rakúsko
   Peter DÜLL Joh. StrauBgasse 30 Wien 1040 Rakúsko
   Günter SCHUSTER 18 Neudorf 2135 Rakúsko
   Mag. Walter TRIBUTSCH LandstraBerhauptstr. 5 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia