Create Invoice

IS DIVIDEND - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IS DIVIDEND
PIN 30774594
TIN 2020814422
Date create 28 November 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat IS DIVIDEND
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 737 €
Profit -1 206 483 €
Capital 3 653 362 €
Own capital 2 106 222 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,900,133
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,900,133
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,897,829
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,897,829
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,897,829
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,304
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,302
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,900,133
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,352,993
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,833,566
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,833,566
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 327,126
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 327,126
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -601,216
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 349
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -601,565
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,206,483
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,547,140
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 208
9. Liabilities from social fund (472) 208
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,546,235
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,969
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,969
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,543,266
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 697
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 737
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 737
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 355,447
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 355,447
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -354,710
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 851,773
K. Sold securities and shares (561) 851,773
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -851,773
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,206,483
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,206,483
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4234173.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774594 TIN: 2020814422
 • Registered seat: IS DIVIDEND, Lazaretská 12, 81108, Bratislava
 • Date create: 28 November 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Koreňovský člen Gessayova 10 Bratislava 18.09.2000
  Ing. Zuzana Kormanová členka Ondrejovova 20 Bratislava 18.09.2000
  František Zvrškovec Okružná 14 Dolný Kubín 18.09.2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Koreňovský - člen Gessayova 10 Bratislava
   Ing. Zuzana Kormanová - členka Ondrejovova 20 Bratislava
   František Zvrškovec Okružná 14 Dolný Kubín
   17.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Koreňovský - člen Gessayova 10 Bratislava 851 03
   Ing. Zuzana Kormanová - členka Levočská 87 Prešov 080 01
   František Zvrškovec Västra Granholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo
   25.03.1993Nové obchodné meno:
   "IS DIVIDEND, a.s."
   Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   tvorba a správa investičných fondov
   tvorba a správa podielových fondov
   zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb predajom podielových listov
   investovanie a vkladanie majetkových účastí do podnikateľských subjektov, vrátane investícií do budov novej výstavby, do pozemkov, prípadne iných objektov, podnikanie s nimi
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   vzdelávacia činnosť, príprava manažérov pre prácu v orgánoch obchodných spoločností
   nadobúdanie, držba a predaj cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Koreňovský - člen Gessayova 10 Bratislava 851 03
   Ing. Zuzana Kormanová - členka Levočská 87 Prešov 080 01
   24.03.1993Zrušené obchodné meno:
   DIVIDEND a.s.
   Zrušené sidlo:
   Duklianska 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   investovanie a vkladanie majetkových účastí do podnikateľských subjektov, vrátane investícií do budov novej výstavby, do pozemkov prípadne iných objektov, podnikanie s nimi
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   vzdelávania činnosť, príprava managerov pre prácu v orgánoch obchodných spoločností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Horváth Frankelova 29 Bratislava
   Vladimír Rosa Trnavská 30 Bratislava
   Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava
   28.11.1991Nové obchodné meno:
   DIVIDEND a.s.
   Nové sidlo:
   Duklianska 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   investovanie a vkladanie majetkových účastí do podnikateľských subjektov, vrátane investícií do budov novej výstavby, do pozemkov prípadne iných objektov, podnikanie s nimi
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   vzdelávania činnosť, príprava managerov pre prácu v orgánoch obchodných spoločností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Horváth Frankelova 29 Bratislava
   Vladimír Rosa Trnavská 30 Bratislava
   Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava
   František Zvrškovec Västra Granholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo