Create Invoice

VYDOTRAD - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VYDOTRAD
Status Destroyed
PIN 30774641
TIN 2020920066
Date create 16 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VYDOTRAD
M. Marečka 6
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774641 TIN: 2020920066
 • Registered seat: VYDOTRAD, M. Marečka 6, Bratislava
 • Date create: 16 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.05.2014Zrušené obchodné meno:
   VYDOTRAD, spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   M. Marečka 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v španielskom jazyku;
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Michal M. Marečka 6 Bratislava
   Ing. Ján Michal Podbabská 8 Praha 6 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   23.03.2000Nové obchodné meno:
   VYDOTRAD, spol. s r. o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   22.03.2000Zrušené obchodné meno:
   VYDOTRAD, spol. s r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Michal M. Marečka 6 Bratislava
   06.09.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v španielskom jazyku;
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Michal M. Marečka 6 Bratislava
   05.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a výrobná činnosť v oblasti strojárenského a nestrojárenského tovaru;
   sprostredkovateľská, zaobstarávateľská a zastupisteľská činnosť v oblasti vývozu a dovozu vecí, s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje úradné povolenie pre československé a zahraničné a zahraničné osoby a organizácie;
   poskytovanie a prijímanie služieb československým a zahraničným osobám a organizáciám na území ČSFR a v zahraničí, a to najmä v: -konzultačnej a poradenskej činnosťi vrátane usporadúvania odborných školení a pod., -propagácie výrobkov a služieb -stavebných a montážnych prác -výskumu, vývoja a výroby -výrobnej kooperácie -servisnej činnosti -prevádzkovania konsignačných skladov -sprievodcovskej a tlmočníckej činnosti
   nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR;
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.12.1991Nové obchodné meno:
   VYDOTRAD, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   M. Marečka 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a výrobná činnosť v oblasti strojárenského a nestrojárenského tovaru;
   sprostredkovateľská, zaobstarávateľská a zastupisteľská činnosť v oblasti vývozu a dovozu vecí, s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje úradné povolenie pre československé a zahraničné a zahraničné osoby a organizácie;
   poskytovanie a prijímanie služieb československým a zahraničným osobám a organizáciám na území ČSFR a v zahraničí, a to najmä v: -konzultačnej a poradenskej činnosťi vrátane usporadúvania odborných školení a pod., -propagácie výrobkov a služieb -stavebných a montážnych prác -výskumu, vývoja a výroby -výrobnej kooperácie -servisnej činnosti -prevádzkovania konsignačných skladov -sprievodcovskej a tlmočníckej činnosti
   nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR;
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Michal M. Marečka 6 Bratislava
   Ing. Ján Michal Podbabská 8 Praha 6 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia