Create Invoice

PORTA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PORTA
PIN 30774675
TIN 2020314439
VAT number SK2020314439
Date create 12 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PORTA
Ševčenkova 33
85101
Bratislava
Financial information
Profit -1 635 €
Capital 7 594 €
Own capital -157 845 €
Contact Information
Email porta@ba.telecom.sk
Website http://www.porta-ba.sk
Phone(s) +421263537231
Mobile phone(s) +421903704796
Fax(es) 0263537232
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,136
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,136
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,312
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) -5,322
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,322
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,634
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) -850
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ -850
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,674
B.V.1. Money (211, 213, 21X) -105
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,779
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,136
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -159,576
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 169
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 169
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -132,234
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -132,234
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,150
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,712
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) -1
9. Liabilities from social fund (472) -1
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 162,271
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 22,988
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,988
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 98,527
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 15,152
7. Liabilities from social insurance (336) 23,749
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,330
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 525
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 442
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 504
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 451
D. Services (účtová group of 51) 53
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -504
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -504
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 171
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 171
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -171
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -675
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,635
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774675 TIN: 2020314439 VAT number: SK2020314439
 • Registered seat: PORTA, Ševčenkova 33, 85101, Bratislava
 • Date create: 12 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01 17.08.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Peter Fekete 6 639 € (100%) Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.06.2004Nové predmety činnosti:
   výroba oceľových konštrukcií
   zámočníctvo
   výroba kovových debnení betónových prefabrikátov
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava 851 06
   25.03.1998Nové sidlo:
   Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   24.03.1998Zrušené sidlo:
   Budatínska 75 Bratislava 851 06
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   25.01.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku
   výkon inžinierskej a dodávateľskej činnosti v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava 851 06
   24.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Zabezpečenie a sprostredkovanie vývozných a dovozných dodávok v zmysle platných predpisov v následných komoditách:
   stavebno zámočnícke výrobky
   oceľové výrobky a oceľové konštrukcie
   drevené výrobky, polotovary a konštrukcie
   stavebné diely (prefabrikáty), polotovary a ostatné stavebné hmoty
   technické činnosti a súbory spracovateľského priemyslu
   výrobky potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva
   výrobky polygrafického priemyslu
   výrobky chemického priemyslu
   výrobky spotrebného priemyslu
   výrobky ľudovoumeleckej výroby
   stavebných a montážne profesie
   Sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku.
   Vybavovanie colnej agendy pre čs.dovozcov a vývozcov.
   Výkon inžinierskej dodavateľskej činnosti v oblasti stavebníctva.
   Výkon tlmočníckych a prekladateľských služieb v jazyku nemeckom, anglickom a ruskom.
   Poskytovanie a sprostredkovanie rekreačných a dovolenkových zariadení.
   Sprostredkovanie prenájmu a predaja nehnuteľností.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Čajka Poludníkova 7 Bratislava
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   PORTA spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 75 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Zabezpečenie a sprostredkovanie vývozných a dovozných dodávok v zmysle platných predpisov v následných komoditách:
   stavebno zámočnícke výrobky
   oceľové výrobky a oceľové konštrukcie
   drevené výrobky, polotovary a konštrukcie
   stavebné diely (prefabrikáty), polotovary a ostatné stavebné hmoty
   technické činnosti a súbory spracovateľského priemyslu
   výrobky potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva
   výrobky polygrafického priemyslu
   výrobky chemického priemyslu
   výrobky spotrebného priemyslu
   výrobky ľudovoumeleckej výroby
   stavebných a montážne profesie
   Sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku.
   Vybavovanie colnej agendy pre čs.dovozcov a vývozcov.
   Výkon inžinierskej dodavateľskej činnosti v oblasti stavebníctva.
   Výkon tlmočníckych a prekladateľských služieb v jazyku nemeckom, anglickom a ruskom.
   Poskytovanie a sprostredkovanie rekreačných a dovolenkových zariadení.
   Sprostredkovanie prenájmu a predaja nehnuteľností.
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Čajka Poludníkova 7 Bratislava
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia