Create Invoice

BAU-STAV - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BAU-STAV
Status Destroyed
PIN 30774721
Date create 23 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BAU-STAV
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774721
 • Registered seat: BAU-STAV,
 • Date create: 23 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.10.1997Zrušené obchodné meno:
   BAU-STAV, spol. s r.o., v likvidácii
   Zrušeny predmety činnosti:
   technická príprava, rozpočtovanie a kalkulácie stavieb a stavebných prác, stavebný dozor
   realizácia stavieb a vykonávanie stavebných prác v profesnej skladbe stavebnej výroby
   poradenská služba pre stavebníkov v technickej, rozpočtovej a obchodnej oblasti /stavebný management/
   poradenská služba pre podnikateľov a podniky v technicko-obchodnej oblasti stavebnej výroby
   nákup a predaj stavebných materiálov v nomenklatúre pre stavebnú činnosť, pre vlastnú výstavbu stavebných diel, ako aj pre obchodnú činnosť a to v rámci ČSFR, ako aj pre vývoz a dovoz v súlade s platnými právnymi predpismi
   nákup a predaj mechanizmov, stavebných strojov, dopravných prostriedkov a strojov a nástrojov malej mechanizácie v rámci ČSFR, ako aj pre vývoz a dovoz, v súlade s platnými právnymi predpismi
   výroba a montáž oceľových konštrukcií stavebného charakteru, zabezpečovanie šéfmontáže
   výroba a predaj stavebných materiálov, stavebných dielcov, debnení a lešení
   zahranično-obchodná činnosť, vývoz a dovoz vecí, poskytovanie a prijímanie služieb v rozsahu celého predmetu činnosti spoločnosti
   sprostredkovateľská činosť, vykonávaná pre čsl. osoby, v styku so zahraničnými osobami
   obchodné zastupovanie zahraničných organizácií
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan ČEREDEJEV Lenardova 18 Bratislava
   Herbert TSCHUR L. Dérera 10 Bratislava
   Waldemar BULLA Hermann--Lönsstrasse 21 Waldkraiburg 8264 Nemecko
   Günter NIESSL Albert--Einstein-Strasse 1 Waldkraiburg 8264 Nemecko
   Peter TSCHUR Baltazar--Neumann-Strasse 4 Waldkraiburg 8264 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   BAU-STAV, spol. s r.o., v likvidácii
   Nové predmety činnosti:
   technická príprava, rozpočtovanie a kalkulácie stavieb a stavebných prác, stavebný dozor
   realizácia stavieb a vykonávanie stavebných prác v profesnej skladbe stavebnej výroby
   poradenská služba pre stavebníkov v technickej, rozpočtovej a obchodnej oblasti /stavebný management/
   poradenská služba pre podnikateľov a podniky v technicko-obchodnej oblasti stavebnej výroby
   nákup a predaj stavebných materiálov v nomenklatúre pre stavebnú činnosť, pre vlastnú výstavbu stavebných diel, ako aj pre obchodnú činnosť a to v rámci ČSFR, ako aj pre vývoz a dovoz v súlade s platnými právnymi predpismi
   nákup a predaj mechanizmov, stavebných strojov, dopravných prostriedkov a strojov a nástrojov malej mechanizácie v rámci ČSFR, ako aj pre vývoz a dovoz, v súlade s platnými právnymi predpismi
   výroba a montáž oceľových konštrukcií stavebného charakteru, zabezpečovanie šéfmontáže
   výroba a predaj stavebných materiálov, stavebných dielcov, debnení a lešení
   zahranično-obchodná činnosť, vývoz a dovoz vecí, poskytovanie a prijímanie služieb v rozsahu celého predmetu činnosti spoločnosti
   sprostredkovateľská činosť, vykonávaná pre čsl. osoby, v styku so zahraničnými osobami
   obchodné zastupovanie zahraničných organizácií
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   01.11.1995Zrušené obchodné meno:
   BAU-STAV, spol. s r.o. so zahraničnou majetkovou účasťou
   Zrušeny predmety činnosti:
   Technická príprava, rozpočtovanie a kalkulácie stavieb a stavebných prác, stavebnýdozor.
   Realizácia stavieb a vykonávanie stavebných prác v profesnej skladbe stavebnej výroby.
   Poradenská služba pre stavebníkov v technickej, rozpočtovej a obchodnej oblasti /stavebný management/.
   Poradenská služba pre podnikateľov a podniky v technicko-obchodnej oblasti stavebnej výroby.
   Nákup a predaj stavebných materiálov v nomenklatúre pre stavebnú činnosť, pre vlastnú výstavbu stavebných diel, ako aj pre obchodnú činnosť a to v rámci ČSFR, ako aj pre vývoz a dovoz v súlade s platnými právnymi predpismi.
   Nákup a predaj mechanizmov, stavebných strojov, dopravných prostriedkov a strojov a nástrojov malej mechanizácie v rámci ČSFR, ako aj pre vývoz a dovoz, v súlade s platnými právnymi predpismi.
   Výroba a montáž oceľových konšktrukcií stavebného charakteru, zabezpečovanie šéfmontáže.
   Výroba a predaj stavebných materiálov, stavebných dielcov, debnení a lešení.
   Sprostredkovateľská činnosť, vykonávaná pre čsl. osoby, v styku so zahraničnými osobami. Obchodné zastupovanie zahraničných organizácií.
   Sprostredkovanie reklamy a inzercie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.12.1991Nové obchodné meno:
   BAU-STAV, spol. s r.o. so zahraničnou majetkovou účasťou
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Technická príprava, rozpočtovanie a kalkulácie stavieb a stavebných prác, stavebnýdozor.
   Realizácia stavieb a vykonávanie stavebných prác v profesnej skladbe stavebnej výroby.
   Poradenská služba pre stavebníkov v technickej, rozpočtovej a obchodnej oblasti /stavebný management/.
   Poradenská služba pre podnikateľov a podniky v technicko-obchodnej oblasti stavebnej výroby.
   Nákup a predaj stavebných materiálov v nomenklatúre pre stavebnú činnosť, pre vlastnú výstavbu stavebných diel, ako aj pre obchodnú činnosť a to v rámci ČSFR, ako aj pre vývoz a dovoz v súlade s platnými právnymi predpismi.
   Nákup a predaj mechanizmov, stavebných strojov, dopravných prostriedkov a strojov a nástrojov malej mechanizácie v rámci ČSFR, ako aj pre vývoz a dovoz, v súlade s platnými právnymi predpismi.
   Výroba a montáž oceľových konšktrukcií stavebného charakteru, zabezpečovanie šéfmontáže.
   Výroba a predaj stavebných materiálov, stavebných dielcov, debnení a lešení.
   Sprostredkovateľská činnosť, vykonávaná pre čsl. osoby, v styku so zahraničnými osobami. Obchodné zastupovanie zahraničných organizácií.
   Sprostredkovanie reklamy a inzercie.
   Noví spoločníci:
   Ivan ČEREDEJEV Lenardova 18 Bratislava
   Herbert TSCHUR L. Dérera 10 Bratislava
   Waldemar BULLA Hermann--Lönsstrasse 21 Waldkraiburg 8264 Nemecko
   Günter NIESSL Albert--Einstein-Strasse 1 Waldkraiburg 8264 Nemecko
   Peter TSCHUR Baltazar--Neumann-Strasse 4 Waldkraiburg 8264 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia