Create Invoice

ASE ALARM SECURITY ELECTRONIC BRATISLAVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ASE ALARM SECURITY ELECTRONIC BRATISLAVA
PIN 30774802
TIN 2020902356
Date create 12 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ASE ALARM SECURITY ELECTRONIC BRATISLAVA
Rešetkova 13
83103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774802 TIN: 2020902356
 • Registered seat: ASE ALARM SECURITY ELECTRONIC BRATISLAVA, Rešetkova 13, 83103, Bratislava
 • Date create: 12 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Teodor Takáč Heyrovského 8 Bratislava 12.09.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Teodor Takáč 3 320 € (11.8%) Heyrovského 8 Bratislava
  ARS ALARM UND RAUMSCHUTZ Ges.m.b.H. 24 900 € (88.2%) Salzburg Rakúsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.09.1996Nové sidlo:
   Rešetkova 13 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje oobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povo- lením/
   kúpa a predaj nehnuteľností
   zriaďovanie poplašných zariadení, s výnimkou pripojenia na jednotnú telekomunikačnú sieť
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   Noví spoločníci:
   Teodor Takáč Heyrovského 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Teodor Takáč Heyrovského 8 Bratislava
   11.09.1996Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj a výroba bezpečnostných zariadení, mechanických a elektronických
   obchod s, najmä predaj poplachových a bezpečnostných systémov, systémov dozoru a komunikácie, ako aj prístrojov, stavebných dielov a príslušenstva pre bezpečnostné zariadenia
   inštalácia, montáž, servis a opravy mechanických a elektronických bezpečnostných zariadení
   spracovanie podkladov súťaže pre bezpečnostné zariadenia
   vykonávanie zahraničného obchodu pre vyššie uvedené činnosti
   poskytovanie strážnych a bezpečnostných služieb, zriaďovanie a vedenie ústrední volania o pomoc, včítane zariadení na poskytovanie pomoci
   nadobúdanie a predaj podnikov a účasť v podnikoch s rovnakým alebo podobným predmetom obchodu
   nadobúdanie a predaj, ako aj zriaďovanie a využívanie nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Teodor Takáč Heyrovského 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   ASE ALARM SECURITY ELECTRONIC BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba bezpečnostných zariadení, mechanických a elektronických
   obchod s, najmä predaj poplachových a bezpečnostných systémov, systémov dozoru a komunikácie, ako aj prístrojov, stavebných dielov a príslušenstva pre bezpečnostné zariadenia
   inštalácia, montáž, servis a opravy mechanických a elektronických bezpečnostných zariadení
   spracovanie podkladov súťaže pre bezpečnostné zariadenia
   vykonávanie zahraničného obchodu pre vyššie uvedené činnosti
   poskytovanie strážnych a bezpečnostných služieb, zriaďovanie a vedenie ústrední volania o pomoc, včítane zariadení na poskytovanie pomoci
   nadobúdanie a predaj podnikov a účasť v podnikoch s rovnakým alebo podobným predmetom obchodu
   nadobúdanie a predaj, ako aj zriaďovanie a využívanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   ARS ALARM UND RAUMSCHUTZ Ges.m.b.H. Erst-Thun 6 Salzburg Rakúsko
   Teodor Takáč Heyrovského 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia