Create Invoice

ATP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ATP
PIN 30774845
TIN 2020345052
VAT number SK2020345052
Date create 30 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ATP
Polianky 5
84424
Bratislava
Financial information
Capital 693 533 €
Own capital 363 081 €
Contact Information
Email atp@atp.sk
Phone(s) 0264284034, 0264287440, 0264531451, 0264531452, 0264531453
Fax(es) 0264287440
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774845 TIN: 2020345052 VAT number: SK2020345052
 • Registered seat: ATP, Polianky 5, 84424, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Henrich Hajdin Na barine 7 Bratislava 24.05.1999
  Ing. Peter Izák Bílikova 1871/26 Bratislava 841 01 24.05.1999
  Ing. Jozef Jankovič Švermova 1506/3A Galanta 924 00 21.07.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Henrich Hajdin 2 214 € (33.3%) Na barine 7 Bratislava
  Ing. Peter Izák 2 214 € (33.3%) Bílikova 1871/26 Bratislava 841 01
  Ing. Jozef Jankovič 2 214 € (33.3%) Švermova 1506/3A Galanta 924 00
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.12.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Izák Bílikova 1871/26 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 24.05.1999
   06.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Izák Karloveská 49 Bratislava
   07.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jankovič Švermova 1506/3A Galanta 924 00
   06.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jankovič Mierová 1435/35 Galanta
   Ing. Štefan Struss Hlavná 67/330 Záhorská Ves
   29.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Struss Hlavná 67/330 Záhorská Ves
   21.07.2009Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 844 24
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení v oblasti pôsobnosti štátnej banskej správy
   projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti
   oprava vyhradených technických zariadení elektrických
   odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
   výroba technických zariadení elektrických - elektrické rozvádzače do 1000V
   projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava meracej a regulačnej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavebného dozoru - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb elektrotechnické zariadenia
   organizovanie školení a kurzov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jankovič Švermova 1506/3A Galanta 924 00
   20.07.2009Zrušené sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 844 14
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, opravy, údržba elektrických zariadení
   konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechniky, ASRTP, kancelárskej a výpočtovej techniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jankovič Mierová 1435/37 Galanta
   24.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Henrich Hajdin Na barine 7 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovič Mierová 1435/37 Galanta
   Ing. Štefan Struss Hlavná 67/330 Záhorská Ves
   Ing. Peter Izák Karloveská 49 Bratislava
   23.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Henrich Hajdin Na barine 7 Bratislava
   Ing. Peter Izák Karloveská 49 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovič Železničiarska 1440/42 Galanta
   Ing. Štefan Struss Hlavná 67/330 Záhorská Ves
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Henrich Hajdin Na barine 7 Bratislava
   Ing. Peter Izák Bílikova 1871/26 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Jankovič Mierová 1435/35 Galanta
   Ing. Štefan Struss Hlavná 67/330 Záhorská Ves
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Henrich Hajdin Na barine 7 Bratislava
   Ing. Peter Izák Karloveská 49 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovič Železničiarska 1440/42 Galanta
   Ing. Štefan Struss pobyt na území SR : Hlavná 67/330 Záhorská Ves
   09.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Henrich Hajdin Na barine 7 Bratislava
   Ing. Peter Izák Karloveská 49 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovič Železničiarska 1440/42 Galanta
   Ing. Štefan Struss pobyt na území SR : Hlavná 67/330 Záhorská Ves
   08.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Henrich Hajdin Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Viera Hajdinová Na barine 7 Bratislava
   Ing. Peter Izák Rovníkova 12 Bratislava
   Ing. Mária Izaková P. Horova 7 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovič kpt. Jaroša 11 Šaľa
   Ing. Aurélia Jankovičová kpt. Jaroša 1316/11 Šaľa
   Ivona Lukáčová Podzáhradná 43 Bratislava
   Ing. Štefan Struss Bakošova 24 Bratislava
   08.12.1992Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 844 14
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   montáž, opravy, údržba elektrických zariadení
   konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechniky, ASRTP, kancelárskej a výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hajdinová Na barine 7 Bratislava
   Ing. Mária Izaková P. Horova 7 Bratislava
   Ing. Aurélia Jankovičová kpt. Jaroša 1316/11 Šaľa
   Ivona Lukáčová Podzáhradná 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Henrich Hajdin Na barine 7 Bratislava
   Ing. Peter Izák Karloveská 49 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovič Železničiarska 1440/42 Galanta
   Ing. Štefan Struss Hlavná 67/330 Záhorská Ves
   07.12.1992Zrušené sidlo:
   Bakošova 24 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon komplexnej projekčnej, programátorskej, dodávateľskej a montážnej činnosti, vrátane uvádzania do chodu a poskytovania servisu v oblasti elektrotechniky, ASRTP /automatizované systémy riadenia technologických procesov/ a kancelárskej výpočtovej techniky
   výkon konzultačnej, poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti, v oblasti elektrotechniky, ASRTP a kancelárskej a výpočtovej techniky
   sprostredkovanie osobnej a nákladnej dopravy
   komplexné zastupovanie zahraničných právnických a fyzických osôb na území ČSFR
   výkon obchodnej činnosti so zahraničím v rámci priamych vzťahov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   ATP spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon komplexnej projekčnej, programátorskej, dodávateľskej a montážnej činnosti, vrátane uvádzania do chodu a poskytovania servisu v oblasti elektrotechniky, ASRTP /automatizované systémy riadenia technologických procesov/ a kancelárskej výpočtovej techniky
   výkon konzultačnej, poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti, v oblasti elektrotechniky, ASRTP a kancelárskej a výpočtovej techniky
   sprostredkovanie osobnej a nákladnej dopravy
   komplexné zastupovanie zahraničných právnických a fyzických osôb na území ČSFR
   výkon obchodnej činnosti so zahraničím v rámci priamych vzťahov
   Noví spoločníci:
   Ing. Henrich Hajdin Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Peter Izák Rovníkova 12 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovič kpt. Jaroša 11 Šaľa
   Ing. Štefan Struss Bakošova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia